yêu cầu kĩ thuật


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6151-5:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply – Specifications – Part 5: Fitness for purpose of the system Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xác định sự phù hợp với mục đích sử dụng của một hệ thống đường ống bao gồm ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng. Ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện qui định […]

TCVN 6151-5:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kĩ thuật và kí hiệu các bản vẽ: Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng theo hai giai đoạn thiết kế: kĩ thuật và thi công.Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bản vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất và các đồ án dự thi. 1. Quy định chung 1.1.Thành phần hồ sơ kiến trúc ở hai giai đoạn thiết kế bao gồm: – Các bản vẽ kiến trúc kí hiệu bằng chữ KT, sau đó ghi chữ số ả Rập chỉ số thứ tự của bản vẽ (ví dụ : KT-4) – Đối với hồ sơ thiết kế thi công cần có […]

TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...