xây dựng trường tiểu học


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8793:2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Primary school – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 8793 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984. TCVN 8793 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Primary school – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học. Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, lớp tiểu học trong trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú, trường chuyên […]

TCVN 8793:2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ