tiêu chuẩn xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement Lời nói đầu TCVN 9202 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 324:2004 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9202 : 2012 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG XÂY TRÁT Masonry cement 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng xây trát. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần […]

TCVN 9202 : 2012 XI MĂNG XÂY TRÁT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Methods od testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement   Lời nói đầu TCVN 4787:2009 thay thế TCVN 4787 : 2001 TCVN 4787:2009 hoàn toàn tương đương với EN 196-7 : 2007 Methods of testing cement – Part 7: Methods of talking and preparing samples of cement. TCVN 4787:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC74 Xi măng – Vôi biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Châu Âu EN 196 gồm có các phần sau: EN 196-1:2005 Methods of testing cement – Part 1: Determination of strength (Phương pháp thử xi măng – Phần 1: Xác định độ bền). EN 196-2:2005 Methods of testing […]

TCVN 4787:2009 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 141: 2008 thay thế cho TCVN 141 : 1998. TCVN 141: 2008 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Portland cement – Methods of chemical analysis Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học cho các loại xi măng poóc lăng, clanhke xi măng poóc lăng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho clanhke và xi măng poóc lăng chứa bari. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết […]

TCVN 141: 2008 XI MĂNG POÓC LĂNG – PHƯƠNG ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7713 : 2007 XI MĂNG – XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI THANH VỮA TRONG DUNG DỊCH SULFAT Cement – Determination of length change of hydraulic cement mortars exposed to a sulfate solution Lời nói đầu TCVN 7713 : 2007 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1012-03 Standard Test Methods for Length Change of Hydaulic Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. TCVN 7713 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG – XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI CHIỀU DÀI THANH VỮA TRONG DUNG DỊCH SULFAT Cement – Determination of length change of hydraulic cement mortars exposed to a […]

TCVN 7713 : 2007 XI MĂNG – XÁC ĐỊNH SỰ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7569 : 2007 XI MĂNG ALUMIN Alumina cement Lời nói đầu TCVN 7569 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XI MĂNG ALUMIN Alumina cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng alumin. Tài liệu viện dẫn TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 4787 : 2001 Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. TCVN 5438 : 2004 Xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 6016 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền. TCVN 6017 : 1995 Xi măng […]

TCVN 7569 : 2007 XI MĂNG ALUMIN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DẺO TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN ĐÔNG KẾT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH THỂ TÍCH Cements – Method for determinatoin of standard workability setting time and volume stability Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140: 1964, phần II và III. 1. Xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng 1.1. Thiết bị Dụng cụ Vika Dụng cụ Vika (hình1) gồm một thanh chạy hình trụ bằng kim loại được di chuyển tự do qua lỗ trượt (2). Muốn giữ thanh chạy ở độ cao cần thiết thì vặn vít (3). Trên thanh chạy có gắn kim (4) để đo sự chuyển động của thanh chạy trên thước chia độ (5), gắn chặt vào giá. Mỗi vạch của thước dài 1mm. Khi xác định độ dẻo tiêu chuẩn của hồ xi măng thì gắn kim to (I =10 […]

TCVN 4031:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ...