tiêu chuẩn xây dựng


 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9344:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU UỐN TRÊN CÔNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM CHẤT TẢI TĨNH Reinforced concrete structures – Strength evaluation of flexural members in situ by static load test Lời nói đầu TCVN 9344:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 363:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9344:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 9344:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – ĐÁNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997   XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – DUNG SAI – CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC – NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ Building construction – Tolerances- Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology   Lời nói đầu TCVN 9261:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 1803 : 1997. TCVN 9261:2012 được chuyển đổi từ TCXD 252 : 2001 (ISO 1803 : 1997) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9261:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm […]

TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions          Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến loại, thành phần và tính chất kỹ thuật của xi măng. Thuật ngữ, định nghĩa Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa như sau: 2.1. Các thuật ngữ liên quan […]

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6080:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa hai phương pháp chiếu áp dụng cho bản vẽ xây dựng được gọi là: – Phương pháp chiếu trực giao trực tiếp; – Phương pháp chiếu trực giao qua gương và đưa ra kí hiệu liên quan đến từng phương pháp. Chiếu trực giao trực tiếp Phép chiếu trực giao trực tiếp là việc thể hiện một vật thể bằng các giao điểm của các tia chiếu vuông góc với một mặt phẳng. Mặt nhìn thể hiện phía của vật thể đối diện với mắt người thiết kế. Phép chiếu trực giao là phương pháp được dùng phổ biến. Chiếu trực giao qua gương Phép chiếu trực giao phản chiếu là sự sao chép hình ảnh của vật thể ở trong gương khi […]

TCVN 6080:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT Water quality – Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water supply. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt. Quy định chung 2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng. 2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ sở: – Tình […]

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building Pigment – Chrome oxide Green LỜI NÓI ĐẦU TCVN 5696:1992 do Viện vật xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trình duyệt và được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành theo quyết định số 105/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 1992. BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building Pigment – Chrome oxide Green Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi…trong ngành xây dựng. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. […]

TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXITTIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ cơ khí và Luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành:   Vụ Khoa học và kỹ thuật Bộ cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 312/QĐ ngày 13 tháng 6 năm 1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Technical safeny Metal-cuttingmachine Requirements for electrical equipment Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 539 – 77. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với trang thiết bị của tất cả các nhóm này: máy cắt […]

TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4725 – 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal-Cutting machines – General safety construction requirements Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành: Vụ khoa học và kỹ thuật Bộ Cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 312/QĐ ngày 13 tháng 06 năm 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal-Cutting machines – General safety construction requirements Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng […]

TCVN 4725 – 1989 MAY CẮT KIM LOẠI – YÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU Indoor water supply and drainage systems – Codes for construction, check and acceptance   Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 “Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp” Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp nước nóng các nồi hơi cấp nhiệt độ để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và các công trình phụ khác. Khi lắp đặt hệ thống cấp nhiệt, cấp nước nóng, nồi hơi với nồi đun nước tới nhiệt độ 1150C và nồi hơi với […]

TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG ...