tiêu chuẩn xây dựng 9505


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9505 : 2012 MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt Lời nói đầu TCVN 9505 : 2012 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 9505 : 2012 thay thế 22TCN 250 -1998. MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt Phạm vi áp dụng  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhũ tương nhựa đường axít trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ […]

TCVN 9505:2012 Tiêu chuẩn quốc gia về Mặt đường láng ...