tiêu chuẩn vật liệu


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ Refractories – Quantities symbols and units 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa. 2. Tên và kí hiệu Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 9031:2011 tại đây: 

TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU CON LẮC CHARPY PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ Metallic materials – Charpy pendulum impact test – Part 1: Test method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử va đập kiểu con lắc Charpy (rãnh V và rãnh U) để xác định năng lượng hấp thụ trong thử va đập vật liệu kim loại. Tiêu chuẩn này không đề cập đến thiết bị (dụng cụ) để thử va đập, điều này được quy định trong ISO 14556. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN […]

TCVN 312-1:2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI THỬ VA ĐẬP KIỂU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5659 : 1992 BỘT MẦU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT Building pigment – Chromic oxide green Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi… trong ngành xây dựng. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Theo thành phần hoá học và tính chất lí học, bột màu xanh crom oxit phần thành ba hạng theo bảng sau: Tên chỉ tiêu Mức chỉ tiêu Hạng I Hạng II Hạng III Hàm lượng crom (III) oxit, tính bằng %, không nhỏ hơn Chất bay hơi ở 105oC, tính bằng %, không lớn hơn Chất tan trong nước, tính bằng %, […]

TCVN 5659 : 1992 BỘT MẦU XÂY DỰNG – XANH ...