Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng

Phần 6 – Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng Việt nam hiện hành.Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Lời nói đầu TCVN 1450:2009 thay thế TCVN 1450 : 1998. TCVN 1450:2009 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG Hollow clay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch rỗng sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp, dùng để sử dụng cho kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài. Gạch rỗng đất sét nung có khối lượng thể tích lớn hơn 1600 kg/m3 được xem như gạch đặc và áp dụng theo TCVN 1451 :1998. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 1450:2009 GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete mixture – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm hỗn hợp bê tông đầm lăn), được sản xuất ở nhà máy bê tông trộn sẵn hoặc ở công trường để thi công và sản xuất các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép của các công trình thủy lợi, thủy điện (công trình thủy). Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đ­ược nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, […]

TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có). TCVN 141 : 2008 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 xi măng – Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 4784 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu. TCVN 5438 : 2007 Xi […]

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO SU Waterproofing materials – Rubber-bitumen paint 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn bitum cao su làm vật liệu chống thấm các công trình xây dựng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 2090 – 1993 Sơn. Phương pháp lấy mẫu, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản. TCVN 2091 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ mịn. TCVN 2092 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy. TCVN 2094 – 1993 Sơn. Phương pháp gia công màng. TCVN 2095- 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ phủ. TCVN 2099 – 1993 Sơn. Phương pháp xác định độ bền uốn của màng. TCVN 3121 – 79 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng. Phương pháp thử cơ lý. TCVN 4879 – […]

TCVN 6557:2000 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM – SƠN BITUM CAO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP THANH TRÒN TRƠN Steel for the reinforcement of concrete – Part 1: Plain bars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho thép thanh tròn trơn dùng làm cốt bê tông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép mác CB240T và CB300T. Phương pháp sản xuất do nhà sản xuất quyết định. Chú thích: Chữ “CB” đầu tiên là viết tắt của từ cốt bê tông. Ba chữ số tiếp theo thể hiện giá trị đặc trưng được quy định của giới hạn chảy trên. Ký hiệu cuối cùng “T” là viết tắt của thép thanh tròn trơn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm được cung cấp ở dạng thẳng. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thép thanh tròn trơn dạng cuộn và các sản phẩm được […]

TCVN 1651-1: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG PHẦN 1: THÉP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC – PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM Steel for the prestressing of concrete – Part 3: Quenched and tempered wire 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các loại dây thép tròn được chế tạo từ thép tôi và ram có độ bền cao, có bề mặt trơn, vằn, có rãnh khía hoặc có vết ấn. Dây thép được cung cấp dưới dạng các cuộn theo qui định của TCVN 6284-1 : 1997. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934 – 1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung. ISO 7801 : 1984 Vật liệu kim loại – Dây – Thử uốn lại hoàn toàn. TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép thanh cốt thép bê tông – […]

TCVN 6284-3: 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 2: THÉP THANH VẰN Steel for the reinforcement of concrete – Part 2: Ribbed bars   Lời nói đầu TCVN 1651-2: 2008 thay thế cho TCVN 6285: 1997. TCVN 1651-2: 2008 được biên soạn trên cơ sở ISO 6935-2: 2007; JIS 3112: 2004 và GB 1499:1998. TCVN 1651-2: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1: Thép thanh tròn trơn; – Phần 2: Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3: 1992-Technical corrigendum 1- 2000): Lưới thép hàn. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ […]

TCVN 1651-2: 2008 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 TECHNICAL CORRIGENDUM 1-2000 THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN 3: LƯỚI THÉP HÀN Steel for the reinforcement of concrete – Part 3: Welded fabric   Lời nói đầu TCVN 1651-3: 2008 thay thế cho TCVN 6286:1997. TCVN 1651-3: 2008 tương đương có sửa đổi với ISO 6935-3 : 1992, Sửa đổi kỹ thuật 1-2000. TCVN 1651-3: 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 1651: 2008 thay thế cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gồm có ba phần: – Phần 1 : Thép thanh tròn trơn. – Phần 2 : Thép thanh vằn; – Phần 3 (ISO 6935-3:1992, Technical corrigendum 1-2000): Lưới thép hàn. THÉP CỐT BÊ TÔNG – PHẦN […]

TCVN 1651-3: 2008 ISO 6935-3: 1992 THÉP CỐT BÊ TÔNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2007 thay thế TCVN 4732 : 1989. TCVN 4732:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá hoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần áp dụng đồng thời với tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu […]

TCVN 4732:2007 ĐÁ ỐP LÁT TỰ NHIÊNTIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO Portland blast furnace slag cement Lời nói đầu TCVN 4316:2007 thay thế cho TCVN 4316 : 1986. TCVN 4316:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ CAO Portland blast furnace slag cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng xỉ lò cao có hàm lượng từ trên 40 % đến 70 % xỉ hạt lò cao. Tài liệu viện dẫn TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học. TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác […]

TCVN 4316:2007 XI MĂNG POÓC LĂNG XỈ LÒ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars Lời nói đầu TCVN 7708 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA CAO ALUMIN Refractories – High alumina mortars 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa cao alumin có hàm lượng nhôm oxit không nhỏ hơn 45 % theo TCVN 5441 : 2004, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. […]

TCVN 7708 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – VỮA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Lời nói đầu TCVN 7637 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch cao alumin cách nhiệt có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) không nhỏ hơn 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn […]

TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...