Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình

Phần 5 – Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474:1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19:1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của xí nghiệp công nghiệp, nông lâm trường xây dựng mới hay cải tạo. Chú thích: Khi thiết kế hệ thống thoát nước bên trong, ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. Quy định chung. 1.1 Hệ thống thoát nước bên trong được thiết kế để thoát nước mưa trên máng xả ra hệ thống thoát nước bên ngoài. Hệ thống thoát nước bên trong bao gồm : Thiết bị vệ […]

TCVN 4474:1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 16:1986 (TCVN 16) CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG Artificial lighting in civil works Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình dân dụng đặc biệt (công trình ngầm xưởng phim, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển nhà ga, sân bay v. v…), công trình công nghiệp, các phương tiện giao thông, kho tàng… Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng dùng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa ở phụ lục l Quy định chung 1.1. Được phép sử […]

TCXD 16:1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology anhd definition Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 01 Cấp nước   02   03 Hệ thống cấp nước   Hệ thống cấp nước cho một nhóm Toàn bộ các công trình bao gồm: công trình thu, trạm bơm, trạm làm sạch, trạm xử lý nước, mạng lưới đường ống, bể chứa để cung cấp nước có chất lượng bảo đảm tới các đơn vị dùng nước Hệ thống cấp nước cho các đơn vị dùng nước ở một vài khu dân cư Nhu cầu dùng nước 04. Lưu lượng nước Lượng nước chảy […]

TCVN 4307:1985 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨATIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Drainage. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước. Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Khái niệm chung 1 2 3 4 5 6   7 8 Thoát nước Nước thải Nước sinh hoạt Nước mưa Nước thải sản xuất Nguồn tiếp nhận nước thải Nguồn nước Sự nhiễm bẩn               Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy Thoát nước và lưu lượng nước thải 9. Lưu lượng nước        Lượng nước thải chảy qua mắt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn thải vị thời […]

TCVN 4038:1985 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ...