Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng

Phần 3 – Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984 và TCXDVN 260 : 2002 TCVN 3907 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ Kindergarten – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập. Tài liệu viện […]

TCVN 3907:2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8794:2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Secondary school – Design requirements     Lời nói đầu TCVN 8794 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984. TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Secondary school – Design requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học). Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho các trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc […]

TCVN 8794:2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station – Specifications for design     Lời nói đầu TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998. TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu – dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station – Specifications for design Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp. Tiêu chuẩn này không […]

TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8284:2009 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CHÈ – YÊU CẦU TRONG THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Tea processmg factory – Requirements in design and installation 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc thiết kế và lắp đặt nhà máy chế biến chè xanh, chè đen từ nguyên liệu tươi theo công nghệ orthodox (OTD). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao  gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế TCVN 3219, […]

TCVN 8284:2009 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CHÈ – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054:2005 ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway – Specifications for design      Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 : 1998. TCVN 4054 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway – Specifications for design      1. Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác được thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp trong […]

TCVN 4054:2005 ĐƯỜNG Ô TÔ – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao. Chú thích: Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện. Đối với nhà văn hoá- thể  thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN    2748 – 1991. Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002.  Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986.  Công trình thể thao- Sân thể thao […]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HÓA -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC ...TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Phạm vi áp dụng          Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che). Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn này được viết tắt là sân thể thao. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 288: 2004.  Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản. TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế. Quy định chung 3.1. Sân thể thao là công trình để phục vụ học tập, huấn luyện và thi […]

TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – SÂN THỂ ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES- SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 289: 2004 “ Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. CÔNG TRÌNH THỂ THAO- NHÀ THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. SPORTING FACILITIES – SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu). Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, […]

TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES – SWIMMING POOL – DESIGN STANDARD   LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 288: 2004 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể vầy và bể hỗn hợp. Chú thích: Đối với những bể bơi có yêu cầu đặc biệt, có thể tham khảo tiêu chuẩn này và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN […]

TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – BỂ BƠI- TIÊU ...TCXDVN 60-2003 Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế School of Vocational Training – Design Standards 1.   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, Địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước. Chú thích: Tiêu chuẩn này cũng được áp dụng khi thiết kế nhà và công trình của trường đào tạo giáo viên dạy nghề. 2.   Tiêu chuẩn trích dẫn: –TCVN 2748-1991                Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung –TCVN 4450-1987                 Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế -TCXD 13-1991                     Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung –TCVN 4601-1988 […]

TCXDVN 60-2003 TRƯỜNG DẠY NGHỀ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Public Building. Basic rules for design      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh. Chú thích: 1. Khi thiết kế các công trình công cộng như đã nêu ở trên, ngoài những qui định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo những qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với từng loại công trình. 2. Các công trình công cộng xây dựng […]

TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4527:1988 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG Ô TÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ban hành theo Quyết định số 12/UBXD ngày 5-2-1988)      1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một hoặc nhiều làn xe từ cấp I và cấp IV. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hầm xe điện ngầm, hầm qua sông, hầm dẫn nước, hầm đặt cáp điện cũng như những công trình ngầm khác (hầm làm ga đường sắt, hầm làm ga ra ô tô…) 1.2. Khi thiết kế hầm nên hết sức tránh các vùng đang có trượt lở, hoặc sắp trượt lở, những vùng có nhiều hang động cac-tơ. Khi phải qua những vùng đó cần có biện […]

TCVN 4527:1988 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG Ô TÔ ...