Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

Phần 8 – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents – Heating and ventilating – Working drawing Lời nói đầu TCVN 4318:2012 thay thế TCVN 4318-1986. TCVN 4318:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4318:1986 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4318:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – […]

TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4085: 2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Masonry structures – Code for construction and acceptance   Lời nói đầu TCVN 4085: 2011 thay thế cho TCVN 4085:1985. TCVN 4085: 2011 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Masonry structures – Code for construction and acceptance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu xây bằng gạch đá và gạch đá cốt thép làm từ gạch đất sét nung, gạch gốm, gạch silicát, các loại gạch không nung, đá đẽo, đá hộc và bê tông đá hộc trong xây dựng […]

TCVN 4085: 2011 KẾT CẤU GẠCH ĐÁ – TIÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240:77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ dùng tỉ lệ của bản vẽ. Chú thích: Trường hợp cần nhấn mạnh cho phép thể hiện ký hiệu theo tỷ lệ khác với tỉ lệ của bản vẽ. 1.3. Trường hợp phải dùng các kí hiệu chưa được quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trong bản vẽ. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4607:1988 tại đây:

TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU Indoor water supply and drainage systems – Codes for construction, check and acceptance   Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 “Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp” Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, cấp nước nóng các nồi hơi cấp nhiệt độ để đun nước nóng và nồi hơi trong các nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và các công trình phụ khác. Khi lắp đặt hệ thống cấp nhiệt, cấp nước nóng, nồi hơi với nồi đun nước tới nhiệt độ 1150C và nồi hơi với […]

TCVN 4519:1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ÔTÔ – QUY PHẠM THI CÔNG, NGHIỆM THU Railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1.Quy phạm này dùng để thi công và nghiệm thu khi xây dựng hầm qua núi cho đường sắt (khổ 1435mm) và đường ô tô. 1.2.Việc thi công hầm ở nơi có trượt lở, vùng chính sách động đất từ cấp 7 trở lên, ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải phù hợp với các quy định hiện hành khác có liên quan. 1.3.Trong quá trình thi công hầm cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn “an toàn lao động trong xây dựng” (QPVN 14: 1979) và tiêu chuẩn “phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình” (TCVN 2622:1978). 1.4.Chỉ tiến hành thi công hầm sau khi đồ án thiết kế […]

TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG System of documents for building degign- Heating and ventilation – Construction drawings Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này quy định nội dung và nguyên tắc trình bày bản vẽ thi công lắp đặt thiết bị thông gió và cấp nhiệt cho nhà và công trình. 1.2 Trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công ngoài những điều qui định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những yêu cầu của phần chỉ dẫn chung cho bản vẽ xây dựng. Thành phần chính hồ sơ bản vẽ thi công và qui định chung về cách trình bày 2.1 Thành phần chính của hồ sơ bản vẽ thi công bao gồm những bản vẽ sau đây: Số liệu chung (tờ tiêu đề) ; […]

TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY DỰNG – DANH MỤC Tools in building – list Tiêu chuẩn này áp dụng cho năm nghề trong ngành xây dựng cơ bản; xây dựng; nề; bê tông; cốt thép; quét vôi, sơn. Danh mục dụng cụ được sắp xếp theo từng nghề. Trong mỗi nghề các dụng cụ được sắp xếp thành nhóm theo công dụng và tính chất làm việc. Những dụng cụ khác nhau về công dụng và tính chất làm việc được sắp xếp vào nhóm riêng. Đối với hai nghề nề và bê tông vì nhiều dụng cụ có công dụng và tính chất làm việc giống nhau nên được sắp xếp vào một nhóm. Trong tiêu chuẩn này kí hiệu các dụng cụ này được viết thành hai nhóm số và một nhóm chữ ngăn cách nhau bằng dấu gạch […]

TCVN 4203 : 1986 DỤNG CỤ CẦM TAY TRONG XÂY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA System of technical maintenance and repair of building plants. Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định những thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm chính trong lĩnh vực bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng (sau đây gọi tắt là máy). Những thuật ngữ và định nghĩa này được sử dụng trong các tiêu chuẩn, qui phạm của Nhà nước, ngành, sách báo và các tài liệu khoa học kỹ thuật. Thuật ngữ và định nghĩa Thuật ngữ Viết tắt Định nghĩa Tên không nên dùng Sơ đồ giải thích I. Khái niệm chung 1.1. Bảo dưỡng kĩ thuật BD   Tập hợp các biện pháp kĩ thuật nhằm duy trì máy luôn ở tình trạng kỹ thuật tốt […]

TCVN 4056 : 1985 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ ...


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC SỬA ĐỔI HỒ SƠ THI CÔNG TCVN 3987:1985 quy định quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công sau khi giao cho bên giao thầu để xây dựng nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Quy định chung 1.1. Khi sửa đổi các tài liệu của hồ sơ thi công (sau đây gọi chung là tài liệu), chỉ được hiệu chỉnh, loại bỏ hoặc bổ sung những số liệu cần thiết, không được phép thay đổi ký hiệu của tài liệu. Chỉ được phép thay đổi kí hiệu của tài liệu khi kí hiệu bị sai hoặc trùng nhau. 1.2. Khi sửa đổi một tài liệu, phải đồng thời sửa tất cả các tài liệu khác có liên quan. 1.3. Chỉ được phép sửa đổi các tài […]

TCVN 3987:1985 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...