tiêu chuẩn thép thanh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars – Test method for pull of synchronic system 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo đồng bộ để đánh giá khả năng làm việc của thép thanh dự ứng lực với các đai ốc sử dụng trong kết cấu dự ứng lực. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là […]

TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6283-4:1999 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 4: DUNG SAI Hot – rolled steel bars – Part 4: Tolerance Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định dung sai kích thước theo hệ mét đối với thép thanh cán nóng dạng thanh thẳng với các loại sau: a) thép tròn (xem TCVN 6283-1:1997); b) thép vuông (xem TCVN 6283-2:1997) c) thép sáu cạnh; d) thép tám cạnh; e) thép dẹt (xem TCVN 6283-3:1997). Dung sai mà người sản xuất đạt được có thể thay đổi đối với các loại thép. Dung sai theo yêu cầu của người mua có thể khác so với việc áp dụng đối với các thanh. Tiêu chuẩn này quy định một số cấp dung sai (xem bảng 1). Cấp dung sai phù hợp được quy định ở tiêu chuẩn tương ứng với các mác thép và nếu thích hợp […]

TCVN 6283-4:1999 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 4: DUNG ...