Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, Trắc địa xây dựng

Phần 1 – Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, Trắc địa xây dựng Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, Trắc địa xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747:1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering      1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn “Đất xây dựng – Phân loại” có kí hiệu là TCVN 5747: 1993, được áp dụng cho xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các lĩnh vực sử dụng đất với mục đích xây dựng công trình.Tuy nhiên, đối với từng ngành có thể xây dựng những tiêu chuẩn riêng cho phù hợp với những đặc điểm riêng của mình. 1.2. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại đất có thể làm nền, môi trường để phân bố công trình, hoặc vật liệu để xây dựng công trình. 1.3. Tiêu chuẩn được dùng để sắp xếp đất xây dựng thành những nhóm có tính chất tương tự, nhằm định hướng các vấn đề và đặc tính của đất cần phải nghiên cứu. […]

TCVN 5747:1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở XÃ, HỢP TÁC XÃ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Buiding plans for settlement in comunes, cooperatives – Design standard      1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc cơ bản để thiết kế quy hoạch xây dựng mới và xây dựng cải tạo các điểm dân cư, vận dụng vào điều kiện cụ thể của xã – hợp tác xã. Chú thích: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các điểm dân cư ở xã – hợp tác xã sản xuất khác có thể tham khảo tiêu chuẩn này. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo quy định trong những tiêu chuẩn có liên quan hiện hành. 1.3. Điểm dân cư các thôn, xóm ,làng, bản thuộc phạm vi quản lí cảu xã – hợp tác xã […]

TCVN 4454:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ Ở ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 161:1987 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đối với việc sử dụng trong công tác khảo sát xây dựng những phương pháp thăm dò địa vật lý điện (gọi tắt là thăm dò điện) sau đây: 1. Phương pháp đo sâu điện. 2. Phương pháp đo mặt cắt điện. 3. Phương pháp nạp điện hố khoan. 4. Phương pháp trường điện thiên nhiên. 1.2. Công tác thăm dò điện trong khảo sát kỹ thuật phục vụ cho xây dựng cơ bản (gọi tắt là khảo sát xây dựng) là công tác nghiên cứu điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng nhằm thu thập những số liệu ban đầu cần thiết về trường điện tự nhiên và nhân tạo được phản ánh qua các cấu trúc địa hình, […]

TCXD 161:1987 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban planning – Design standards 1. Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chú thích: 1. Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn: là các trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của các hoạt động kinh tế, hành chính, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nghỉ ngơi, văn hóa, dịch vụ công cộng của cả nước, của một vùng, của một tỉnh, một huyện hay một khu vực trong tỉnh, trong huyện. 2. Các điểm dân cư phải có 4 đặc trưng dưới đây mới được gọi là đô thị: Có số dân từ 20.000 người trở lên; Có dưới […]

TCVN 4449:1987 QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ – TIÊU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỤM CÔNG NGHIỆP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Planning of general plan for industrial zones.Design standard Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và phương pháp lập quy hoạch măt băng tổng thể cụm công nghiệp thiết kế mới và thiết kế cải tạo trong phạm vi cả nước. 1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định của tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 1.3. Cụm công nghiệp là một nhóm xí nghiệp công nghiệp được bố trí trong một mặt bằng thống nhất, có quan hệ hợp tác trong xây dựng, có các công trình sử dụng chung như: công trình được phục vụ công cộng, công trình được phụ trợ sản xuất, công trình giao thông vận tải ,cấp nước, […]

TCVN 4616 : 1987 QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ TRẤN HUYỆN LỊ Guidance for making provincial district building plans Quy định chung 1.1. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị nhằm thống nhất cách lập đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị, hướng dẫn thiết kế, đáp ứng các hiệu quả nhu cầu xây dựng và quản lí xây dựng ở cấp huyện trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lị áp dụng cho lập quy hoạch xây dựng: Thị trấn huyện lị (trung tâm của toàn huyện ); Thị trấn vùng ( trung tâm của khu vực huyện ); Thị trấn nông trường (trung tâm nông trường thuộc huyện ); Thị trấn du lịch hoặc thị trấn có tính chất đặc biệt khác (nếu có) thuộc nhu cầu phát […]

TCVN 4448:1987 HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỊ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4419:1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 1.1. Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thủy văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình. Khi khảo sát nguồn cung cấp (dùng nước tưới đất và nước mặt), vật liệu xây dựng, cải tạo thổ nhưỡng, địa thực vật, vệ sinh phòng bệnh v.v… ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy phạm khảo sát của các chuyên ngành tương ứng. 1.2. Công tác khảo sát phục vụ xây dựng cơ bản (gọi tắt là công tác khảo sát xây dựng) là công tác nghiên cứu […]

TCVN 4419:1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3972:1985 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG Geodesic works in building Tiêu chuẩn này áp dụng thi công và nghiệm thu công tác trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình. Đối với các công trình dạng tuyến, công trình thủy lợi, sân bay, đường hầm và công trình khai thác mỏ, thì ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy phạm thi công và nghiệm thu của các chuyên ngành xây dựng. Quy định chung 1.1. Công tác trắc địa trong giai đoạn xây lắp công trình gồm những nội dung sau : Thành lập lưới khống chế thi công ; Bố trí công trình ; Kiểm tra độ chính xác xây lắp công trình ; Quan trắc biến dạng công trình ; 1.2. Việc thành lập lưới khống chế thi công và xác định nội […]

TCVN 3972:1985 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG