Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng

Phần 1 – Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng Việt nam hiện hành. Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng được cung cấp đầy đủ nhất tại Tiêu chuẩn xây dựng http://tieuchuanxaydung.com


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 266:2002 NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG      LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 266:2002 được biên soạn căn cứ vào Pháp lệnh về người tàn tật: Điều 26: “Việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình nhà ở, các công trình công cộng và thiết kế chế tạo các dụng cụ sinh hoạt, các phương tiện giao thông, liên lạc phải tính đến nhu cầu sử dụng thuận tiện của người tàn tật, trước hết là người tàn tật các dạng vận động, thị giác, đồng thời phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành: TCXDVN 266 : 2002 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Ban soạn thảo “Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng công trình đảm bảo sử dụng […]

TCXDVN 266:2002 NHÀ Ở – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỂ ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 229:1999 CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ THEO TIÊU CHUẨN TCVN 2737:1995 Guidance for determination of dynamic component of the wind loads under TCVN 2737:1995     1. Phạm vi áp dụng 1.1. Chỉ dẫn này dùng để tính toán thành phần động của tải trọng gió tác dụng lên các kết cấu, nền móng, nhà và công trình theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 : 1995 [1]. 1.2. Thành phần động của tải trọng gió phải được kể đến khi tính toán các công trình tháp, trụ, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành lang băng tải, các giàn giá lộ thiên…, các nhà nhiều tầng cao hơn 40 mét, các khung ngang nhà công nghiệp một tầng một nhịp có độ cao trên 36 mét và tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5. 1.3. Đối […]

TCXD 229:1999 CHỈ DẪN TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics – Allowable noise levels at workplace Lời nói đầu TCVN 3985:1999 thay thế TCVN 3985: 1985. TCVN 3985:1999 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 42 “Âm học”   biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics ư Allowable noise levels at workplace. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 1.1   Tiêu chuẩn này quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan. 1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn phát sinh trong quá trình làm việc do các loại máy […]

TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6170-3:1998 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH – PHẦN 3: TẢI TRỌNG THIẾT KẾ Fixed offshore platforms – Part 3: Design Loads Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các loại tải trọng và các tổ hợp tải trọng cần xem xét khi tính toán sức bền của các công trình biển cố định. Tiêu chuẩn này cũng quy định các hệ số tải trọng và tổ hợp tải trọng tương ứng dùng để thiết kế theo phương pháp hệ số riêng phần (mục 8) và quy định các tổ hợp tải trọng tương ứng để thiết kế theo phương pháp ứng suất cho phép (mục 9). Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6170-1: 1996 Công trình biển cố định – Phần 1: Quy định chung. TCVN 6170-2: 1998 Công trình biển cố định – Phần 2: Điều kiện môi trường. Quy định chung 3.1. […]

TCVN 6170-3:1998 CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH – PHẦN 3: ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ – MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP Acoustics – Noise in public and residental areas Maximum permited noise level Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định mức ồn tối đa cho phép tại các khu công cộng và dân cư. Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không  phân biệt loại nguồn gây ồn. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mọi hoạt động có thể gây ồn trong khu công cộng và dân cư Tiêu chuẩn này không  quy định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn […]

TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 204:1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buildings – Prevention and protection from subterranean termites for bulding under construction      1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulô làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulô. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị […]

TCXD 204:1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHÒNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6078:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG -BẢN VẼ LẮP GHÉP CÁC KẾT CẤU CHẾ SẴN 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc chung để lập các bản vẽ thi công dành cho lĩnh vực lắp ghép kết cấu chế sẵn trong công tác xây dựng và xây dựng nhà ở. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn – TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046) Bản vẽ kiến trúc và xây dựng. Từ vựng. – TCVN 5899 : 1995 (ISO 4157/1) Bản vẽ xây dựng – Phần I: Thiết kế nhà và các bộ phận của nhà. – ISO 128 – 1982. Bản vẽ kĩ thuật. Nguyên tắc chung để thể hiện. – ISO 129 -1985. Bản vẽ kĩ thuật. Thể hiện kích thước, nguyên tắc chung, định nghĩa, phương phápthể hiện và những chú dẫn đặc biệt. […]

TCVN 6078:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6079:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ – TỈ LỆ 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc: xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ. 2. Cách trình bày bản vẽ Nhà và các bộ phận nhà phải được thể hiện với số lượng bản vẽ ít nhất (mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt) cần thiết cho việc xác định đầy đủ và không thể nhầm lẫn ngôi nhà sẽ được xây dựng. Vì rằng ít khi có thể trình bày tất cả các hình vẽ cần thiết trên cùng một tờ giấy vẽ, nên khuyến nghị cần hình vẽ mặt bằng được nhóm lại vẽ riêng tách khỏi các hình vẽ mặt đứng và mặt […]

TCVN 6079:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC CÁCH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN TẮC CHUNG Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng. Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt. Tài liệu tham khảo ISO 128 – Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày Các quy tắc Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện rõ được các mặt cắt hoặc mặt nhìn (xem hình 1). Nếu phương pháp này (3.1) thể hiện không đầy đủ thì đơn giản là dùng các nét gạch […]

TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6003:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG CÁCH KÍ HIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống kí hiệu và cách đặt kí hiệu cho các công trình, không gian bên trong, các bộ phận của công trình (ví dụ về tường và sàn nhà), các bộ phận cấu thành (ví dụ các đơn vị tường và cửa sổ). Các kí hiệu được dùng để xác định các đối tượng và chú thích trên các tài liệu thiết Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công. 2. Hệ thống kí hiệu Cách đặt kí hiệu cho các bộ phận khác nhau của một đồ án cần được thể hiện theo cùng một nguyên tắc. Các bản vẽ và các bộ phận bản vẽ […]

TCVN 6003:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG CÁCH KÍ HIỆU CÔNG ...


  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6080:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa hai phương pháp chiếu áp dụng cho bản vẽ xây dựng được gọi là: – Phương pháp chiếu trực giao trực tiếp; – Phương pháp chiếu trực giao qua gương và đưa ra kí hiệu liên quan đến từng phương pháp. Chiếu trực giao trực tiếp Phép chiếu trực giao trực tiếp là việc thể hiện một vật thể bằng các giao điểm của các tia chiếu vuông góc với một mặt phẳng. Mặt nhìn thể hiện phía của vật thể đối diện với mắt người thiết kế. Phép chiếu trực giao là phương pháp được dùng phổ biến. Chiếu trực giao qua gương Phép chiếu trực giao phản chiếu là sự sao chép hình ảnh của vật thể ở trong gương khi […]

TCVN 6080:1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5898 : 1995 ISO 4066 : 1995 (E) BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG – BẢN THỐNG KÊ CỐT THÉP. Building and civil work drawings – Bar bending schedules. Mở đầu Mục đích của tiêu chuẩn này đảm bảo tính thống nhất trong việc lập bản vẽ thống kê các thanh cốt thép chịu lực cho bê tông. Để thiết lập một cách rõ ràng, không gây nhầm lẫn bảng thống kê, cần chỉ rõ phương pháp ghi kích thước sử dụng và thứ tự ghi ở trên các bảng thống kê cốt thép. Sử dụng dạng thường dùng sẽ có lợi cho việc đơn giản hoá thiết kế và chế tạo, cũng như việc sử dụng máy tính điện tử, nhất là khi nhận danh mục các dạng thường dùng và hệ thống kích thước. Cách trình bầy văn bản thống […]

TCVN 5898 : 1995 ISO 4066 : 1995 (E) BẢN ...