Tiêu chuẩn, phương pháp thử sơn, bitum, và vải địa kỹ thuật

Tiêu chuẩn, phương pháp thử sơn, bitum, và vải địa kỹ thuật


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC Paints Method for determination of colour Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh trực quan màu của màng sơn thử với mầu của mẫu tiêu chuẩn. Dụng cụ Những tấm sắt tây hoặc tấm kính có kích thước 100 x 300 mm. Mẫu sơn mầu tiêu chuẩn. Tiến hành thử Quét lên tấm sắt tây hoặc tấm kính mẫu sơn cần thử và mẫu sơn có màu tiêu chuẩn. Sau khi lớp sơn khô, so sánh mẫu thử với màu mẫu tiêu chuẩn dưới ánh sáng tự nhiên. Khi xác định, đặt tấm mẫu thử giữa hai tấm màu tiêu chuẩn sát hoặc gối lên nhau trên một tờ giấy trắng theo vị trí nằm ngang. Màu của tấm mẫu thử phải theo đúng màu của mẫu chuẩn, Muốn cho việc so sánh được chính […]

TCVN 2102:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU SẮC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2090:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN Paints Method for sampling, packaging, labelling transportation and stortage Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại sơn. Lấy mẫu 1.1. Thùng chứa: Là các thùng đựng lượng sơn lỏng hoặc bột nhão được sản xuất ở công đoạn trộn hộp cuối cùng sau khi đã hoàn thiện tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. 1.2. Dụng cụ lấy mẫu Dụng cụ lấy mẫu phải làm từ loại nguyên liệu không bị biến dạng do tác động của sản phẩm cần phải kiểm tra và không có khả năng làm bẩn mẫu. Hình dạng dụng cụ phải được tính toán sao cho thuận lợi khi sử dụng và dễ rửa sạch. Tránh không dùng những dụng cụ sắc nhọn hoặc không thể rửa sạch được. […]

TCVN 2090:1993 SƠN PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU, BAO GÓI, GHI ...