tiêu chuẩn đất sét


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8720:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CO NGÓT CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Solis for hydraulic engineering construction – Laboratory test method for determination of shrinkage characteristics of soil      Lời nói đầu TCVN 8720 : 2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 134 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8719:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐẤT […]

TCVN 8720:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – LẤY MẪU Clay for production of burnt tiles and bricks – Sampling 1. Lấy mẫu ban đầu 1.1. Ở nơi khai thác mẫu ban đầu được lấy trên mỗi ô tô, mỗi ben máy gạt hay trên mỗi thuyền, xà lan và ít nhất ở ba vị trí, đầu, giữa và cuối của thiết bị vận chuyển lúc bốc lên hoặc dở xuống. 1.2. Ở các xí nghiệp sản xuất mẫu ban đầu được lấy ở kho hoặc được gạt theo chu kì từng giờ trên băng tải đưa đất vào sản xuất. Trong kho mẫu ban đầu được lấy từ những đống đất không quá 100m3, ở mười điểm khác nhau (trên bề mặt, dưới chân và ở giữa đống) sao cho mẫu lấy ra đại diện cho cả đống đất. 1.3. Tại các lỗ khoan thăm […]

TCVN 4344:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4353:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT Clay for production of burnt tiles and bricks – Technical requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét (kể cả đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp của nhiều loại đất sét) dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung theo TCVN 1451: 1986 và TCVN 1452: 1986. 1. Yêu cầu kĩ thuật 1.1. Đất sét dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung là đất sét dễ cháy, có nhiệt độ nung thích hợp không lớn hơn 1050oC. 1.2. Đất sét chứa muối tan hoặc những tạp chất có hại khác phải được xử lí thích hợp. 1.3. Đất sét để sản xuất gạch đặc phải có thành phần hoá học như quy định ở bảng 1, chỉ tiêu kích cỡ hạt như quy định ở bảng 2 […]

TCVN 4353:1986 ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG ...