tiêu chuẩn bê tông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of sulfate content            Lời nói đầu TCVN 9336:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 329:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9336:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFAT Heavy concrete – Method for determination of […]

TCVN 9336:2012 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled concrete and reinforced concrete structures – Practice for erection and acceptance     Lời nói đầu TCVN 9115 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 390 : 2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn “TCVN 4452 : 1987 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu”. TCVN 9115 : 2012 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng […]

TCVN 9115:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hydraulic concrete mixture – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông thủy công chế tạo bằng cốt liệu nặng (không bao gồm hỗn hợp bê tông đầm lăn), được sản xuất ở nhà máy bê tông trộn sẵn hoặc ở công trường để thi công và sản xuất các cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép của các công trình thủy lợi, thủy điện (công trình thủy). Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đ­ược nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, […]

TCVN 8228:2009 HỖN HỢP BÊ TÔNG THỦY CÔNG – YÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453: 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monlithic concrete and reinforced concrete structures – Codes for construction, check and acceptance 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kỹ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. 1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường của khu […]

TCVN 4453: 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Heavyweight concrete – Method for determination of specific mass Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng. 1. Thiết bị thử Bình khối lượng riêng (hình la) hoặc bình tam giác dung tích 100ml có nút thuỷ tinh và ống dẫn mao quản (hình 1b). Cần phân tích chính xác tới 0,01g; Búa con; Cối chày đồng; Bình hút ẩm; Tủ sấy 2000C; Nước lọc; Dầu hoả Cồn 900C Sàng kính thước mắt 2 hoặc 2,5mm. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3112:1993 tại đây:

TCVN 3112:1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete – method for determination of dentity Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử độ chống thấm nước của các loại bê tông nặng chế tạo trên cơ sở các chất kết dính thuỷ lực và có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm. 1. Thiết bị thử Máy thử độ chống thấm (hình 1) Bàn chải sắt Paraphin hoặc mỡ bi ôtô Tủ sấy 2000C Giá ép mẫu. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 3116:1993 tại đây:

TCVN 3116:1993 BÊ TÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI ...