tiêu chuẩn an toàn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-73:2010 EN 81-73:2005 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY – ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG – PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY Safety rules for the constructions and installation of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts – Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire Lời nói đầu TCVN 6396-73:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-73:2005 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-73:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, […]

TCVN 6396-73:2010 EN 81-73:2005 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6780-3 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG – PHẦN 3: CÔNG TÁC THÔNG GIÓ VÀ KIỂM TRA KHÍ MỎ Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation – Part 3: Ventilation and air control Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn của công tác thông gió và kiểm tra khí mỏ trong khai thác hầm lò mỏ quặng và phi quặng. Yêu cầu chung về không khí mỏ 2.1. Các mỏ hầm lò khi khai thác phải phân loại ra các mỏ có nguy hiểm về khí, bụi nổ và phải xác định được nồng độ các loại khí và bụi này. Các vỉa có thể phân chia ra nguy hiểm về nổ hoặc tự cháy. 2.2. Không khí trong các hầm lò có người làm […]

TCVN 6780-3 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6780-2:2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG – PHẦN 2: CÔNG TÁC VẬN TẢI MỎ Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation – Part 2: Transport of mine Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn của công tác vận tải mỏ trong khai thác hầm lò, mỏ quặng và phi quặng. Vận chuyển ở đường lò bằng 2.1. Khi khoảng cách từ sân ga giếng hoặc bắt đầu từ vị trí vào hầm lò (đối với đường lò bằng) tới vị trí làm việc lớn hơn 1 km nên vận chuyển người bằng phương tiện cơ giới. 2.2. Vận chuyển người bằng phương tiện cơ giới cần sử dụng các toa xe chuyên dùng có ghế ngồi, sàn lát gỗ và khung mái bằng thép. Khi […]

TCVN 6780-2:2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3255:1986 Nhóm T AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG Explosion safety- General requirements Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3255: 1979. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn nổ cho các quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản, trong đó có các chất có khả năng hình thành môi trường nguy hiểm nổ. Riêng đối với các quá trình sản xuất đặc biệt như mỏ; sản xuất, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ v.v… ngoài tiêu chuẩn này, cần phải có các tiêu chuẩn riêng.      1. Những quy định chung 1.1..An toàn nổ cho các quá trình sản xuất phải được đảm bảo bằng các biện pháp tổ chức và kĩ thuật, phòng ngừa nổ và bảo vệ nổ. 1.2. Những yếu tố đặc tnưng cho tính nguy hiểm nổ bao gồm: áp suất lớn nhất […]

TCVN 3255:1986 AN TOÀN NỔ – YÊU CẦU CHUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN TOÀN Fire protection – Safety signs Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể và rõ ràng vị trí và đặc tính của: a) Các phương tiện báo động cháy và các phương tiện điều khiển bằng tay; b) Các phương tiện giúp thoát khỏi dám cháy; c ) Các loại phương tiện chống cháy; d) Các phương tiện ngăn ngừa đám cháy lan rộng; e) Các khu vực và các vật liệu có nguy cơ nguy hiểm cháy đặc biệt. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kí hiệu sử dụng trong các bản đồ và sơ đồ thuộc ISO 6790 (TCVN 5040: 1989). Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6309: […]

TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 PHÒNG CHÁY – DẤU HIỆU AN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-11 : 2007 IEC 60601-2-11 : 1997 WITH AMENDMENT 1 : 2004 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-11: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ BẰNG CHÙM TIA GAMA Medical electrical equipment – Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment Lời nói đầu TCVN 7303-2-11 : 2007 hoàn toàn tương đương IEC 60601-2-11 : 1997 và Sửa đổi 1 : 2004, với thay đổi biên tập cho phép. TCVN 7303-2-11 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Việc sử dụng thiết bị […]

TCVN 7303-2-11 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5334 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Electrical apparatus for petroleum and petroleum products terminal – Requirements on safety in design, installation and operation Lời nói đầu TCVN 5334 : 2007 thay thế TCVN 5334 : 1991 TCVN 5334 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình dầu mỏ – dầu khí hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, Bộ Thương mại đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Electrical apparatus […]

TCVN 5334 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU MỎ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG Fire safety for petroleum and petroleum products facilities – General requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254 […]

TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6906:2001 THANG CUỐN VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI – PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Escalators and passenger conveyors – Test methods for the safety requirements of construction and installation Lời nói đầu TCVN 6906 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy, cầu thang máy – băng tải chở khách biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một […]

TCVN 6906:2001 THANG CUỐN VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI – PHƯƠNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4717:1989 THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE CHẮN AN TOÀN YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn: Viện nghiên cứu KHKT – Bảo hộ lao động Thủ trưởng cơ quan biên soạn: PTS Nguyễn An Lương Cán bộ biên soạn: KS Ngô Trọng Nghĩa Cơ quan đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động Tổng Công đoàn Việt Nam Thủ trưởng cơ quan: PTS Nguyễn An Lương Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo Lường – Chất lượng Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Thủ trưởng cơ quan: Hoàng Mạnh Tuấn Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Phó Chủ nhiệm: Phó Tiến Sĩ Đoàn Phương Quyết định ban hành số: 308/QĐ ngày 9 tháng 6 năm 1989   THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE […]

TCVN 4717:1989 THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHE CHẮN AN TOÀN ...