thiết kế cải tạo


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Expressway − Specifications for design Lời nói đầu TCVN 5729:2012 được biên soạn thay thế TCVN 5729:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn kỹ thuật Qui chuẩn kỹ thuật. TCVN 5729 : 2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC − YÊU CẦU THIẾT KẾ Expressway − Specifications for design Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được […]

TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn TCXDVN 175 : 2005 “ Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 26/2005/QĐ-BXD ngày 08 tháng 8 năm 2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 175:1990: Mức ồn cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Maximum permitted noise levels for public buildings – Design standard Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo […]

TCXDVN 175:2005 MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP TRONG CÔNG ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES – SWIMMING POOL – DESIGN STANDARD   LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 288: 2004 do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các bể bơi trong đó bao gồm: bể thi đấu và tập luyện các môn thể thao dưới nước, bể nhảy cầu, bể dạy bơi, bể vầy và bể hỗn hợp. Chú thích: Đối với những bể bơi có yêu cầu đặc biệt, có thể tham khảo tiêu chuẩn này và phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXDVN […]

TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – BỂ BƠI- TIÊU ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dwellings – Basic principles for design   Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn, hay trong khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học trong toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với những nhà ở cũ khi sửa chữa lại thuộc Nhà nước quản lí, nhà ở của tư nhân xây dựng trong phạm vi khu đất nội thành, nội thị. Chú thích: 1) Khi thiết kế nhà ở xây dựng tại các điểm dân cư nông trường, lâm trường, phải tuân theo những quy định về diện tích ở, vệ sinh và an toàn trong tiêu chuẩn là diện tích các bộ phận phụ được phép […]

TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH DẪN VÀ SẢN PHẨM DẦU – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Main pipelines for transporting of oil and oil products – Design standard Nguyên tắc chung 1.1. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng bằng thép có đường kính không lớn hơn 1400mm, áp lực bơm chuyển không lớn hơn 100daN/cm2 dùng để vận chuyển các loại dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí đốt từ các nơi khai thác, từ cảng đập đến nơi chế biến, tồn chứa, tiêu dùng. Tiêu chuẩn này không được áp dụng để thiết kế các đường ống dẫn trong thành phố, thị xã, thị trấn, các đường ống dẫn dầu thô tại vùng biển. Chú thích: Bắt đầu từ điều […]

TCVN 4090 : 1985 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3981 : 1985 TRƯỜNG ĐẠI HỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Universities – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà và công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc. Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế kĩ thuật riêng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng tham khảo để thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu vực học tập, đối với các trường đại học xây dựng tạm thời. Phân cấp công trình  Trường đại học được thiết kế theo 4 cấp công trình: cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV theo tiêu chuẩn 2748: 1978 Chú thích: a) Cấp công trình ghi trong luận chứng kinh tế kỹ […]

TCVN 3981: 1985 Trường đại học – Tiêu chuẩn thiết ...