TCXDVN 385 : 2006 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 385 : 2006

GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG

Stabilization of Soft Soil by the Soil Cement Column Method

 1. Phạm vi áp dụng
  • Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát – thí nghiệm, thiết kế, thi công và nghiệm thu trụ đất xi măng dùng để xử lý – gia cố nền đất yếu trong      xây dựng nhà và công trình có tải trọng nhẹ, khối đắp, cũng như trong ổn định mái          dốc…
  • Công nghệ thi công xét đến trong tiêu chuẩn này là công nghệ trộn sâu, bao gồm:
 2. Trộn bởi cần trộn quay cơ học, không lấy đất lên ( xem phụ lục A);
 3. Độ sâu xử lý nền đất tối thiểu 3m;
 4. Hình dáng và bố trí đa dạng gồm trụ đơn, mảng, khối, tường, và tổ hợp;
 5. Xử lý đất tự nhiên, đất lấp, bãi thải…;
 6. Các phương pháp gia cố nền dùng công nghệ tương tự đang có ( phương pháp phun áp cao, phương pháp phối hợp, gia cố toàn khối) chỉ cập nhật một phần trong tiêu chuẩn này(xem phụ lục A).
 7. Các thuật ngữ và định nghĩa
  • Trụ đất xi măng: là trụ tròn bằng hỗn hợp đất -xi măng, hay đất- vữa xi măng được chế tạo bằng cách trộn cơ học xi măng hoặc vữa xi măng với đất tại chỗ (in-situ).

2.2.       Trộn khô: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn bột xi             măng khô với đất có hoặc không có phụ gia.

2.4.       Trộn ướt: là quá trình gồm xáo tơi đất bằng cơ học tại hiện trường và trộn vữa xi            măng gồm nước, xi măng, có hoặc không có phụ gia với đất.

2.5.       Xuyên cánh: là thiết bị xuyên tĩnh có cánh gần bằng đường kính trụ để kiểm tra   chất lượng thi công trụ.

 1. Tài liệu viện dẫn
  • TCXD 45:78- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.
  • TCXD 205 : 1998 – Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCXDVN 80 : 2002-Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng.
  • TCXDVN 269 : 2002- Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục.
  • BS 8006 : 1995 ” Đất và các vật liệu đắp khác có gia cường”.
  • TCXDVN 112:1984- Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới ( thiết bị do PNUD đầu tư ) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình.
  • TCXDVN 160: 1987 – Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc.
  • TCVN 6016 :1995 Xi măng- Phương pháp thử – xác định độ bền.
  • TCVN 3121 : 1979 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng-Phương pháp thử cơ lý.
 2. Quy định chung

4.1.       Thiết kế, thi công gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng cần tuân theo quy trình            sau:

 1. Khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm xác định hàm lượng xi măng thích hợp trong phòng thí nghiệm;
 2. Thiết kế sơ bộ nền gia cố theo điều kiện tải trọng tác dụng của kết cấu bên trên (căn cứ vào kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng và kinh nghiệm tích lũy);
 3. Thi công trụ thử bằng thiết bị dự kiến sử dụng;
 4. Tiến hành các thí nghiệm kiểm tra ( xuyên cánh, xuyên tĩnh, nén tĩnh, lấy mẫu…);
 5. So sánh với các kết quả thí nghiệm trong phòng, đánh giá lại các chỉ tiêu cần thiết ;
 6. Điều chỉnh thiết kế ( hàm lượng chất gia cố, chiều dài hoặc khoảng cách giữa các trụ);
 7. Thi công đại trà theo công nghệ đã đạt yêu cầu và tiến hành kiểm tra chất lượng phục vụ nghiệm thu.

4.2.       Tuy cùng một tỷ lệ pha trộn nhưng luôn có sự khác nhau giữa mẫu chế bị trong phòng và thực tế thi công bằng các thiết bị ngoài hiện trường, cho nên việc thi công             trụ thử , tìm hiệu quả gia cố tối ưu là quy định bắt buộc. Trụ thử phải thi công ngoài công trình để có thể tiến hành thí nghiệm kiểm tra . Số lượng trụ thử do tư vấn thiết kế quyết định, nhưng không ít hơn 2 trụ cho mỗi loại thiết bị và công nghệ.

Dự án trụ đất xi măng được tiến hành theo quy trình lặp, quyết định thi công đại trà         chỉ có thể đưa ra sau khi đã thi công và thí nghiệm trụ thử đạt yêu cầu.

Tất cả các thông tin cần thiết để phục vụ dự án cần được cung cấp cho thiết kế,             trong đó kinh nghiệm tích lũy của nhà thầu thi công và tư vấn thiết kế có vai trò           quan trọng.

4.3.       Các thông tin cần thiết để triển khai dự án đất xi măng

 1. Hồ sơ pháp lý;
 2. Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu và hệ thống quản lý chất lượng;
 3. Các công trình ngầm và công trình xung quanh;
 4. Đặc điểm kỹ thuật của công trình;
 5. Kinh nghiệm thi công trộn sâu từ trước hoặc công trình xây dựng gần kề, bao gồm cả kết quả thí nghiệm hiện trường cấp cho thiết kế;
 6. Chương trình, kế hoạch xây dựng kể cả tiến độ chất tải và gia tải trước ;
 7. Tiến độ triển khai thí nghiệm, quy trình nghiệm thu vật liệu đưa vào công trình;
 8. Tất cả các yêu cầu phát sinh hoặc sửa đổi cần được xác lập và phê duyệt trước khi bắt đầu thi công.
 9. Định mức và đơn giá thi công.
 1. Khảo sát địa kỹ thuật

5.1.       Phần chung

5.1.1     Công tác khảo sát địa kỹ thuật được thực hiện theo đề cương được duyệt. Đề   cương khảo sát do thiết kế lập dựa theo đặc điểm và quy mô của công trình sẽ xây             dựng, tham khảo các quy định trong các tiêu chuẩn khảo sát địa kỹ thuật chuyên     ngành ( xây dựng, giao thông).

            Chiều sâu khảo sát phải đủ để có thể dự tính độ lún của công trình; khi không có            lớp đất cứng thì chiều sâu khoan đến độ sâu không còn ảnh hưởng lún ( ứng suất trong đất không vượt quá 10% áp lực bản thân của đất tự nhiên).

5.1.2     Các thông tin cần cung cấp gồm thông tin phục vụ cho thiết kế, và thông tin phục           vụ thi công ( xem điều 5.2). Để có số liệu đầu vào cho thiết kế, công tác khảo sát     địa kỹ thuật cần tiến hành càng sớm càng tốt, vì sự phát triển cường độ nền đất-xi     măng phụ thuộc vào thời gian; để có thể chọn lựa phương án xử lý, ít nhất phải có         kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng sau 28 ngày bảo dưỡng cho phương pháp trộn           ướt và 90 ngày cho phương pháp trộn khô.

            Thí nghiệm trong phòng và hiện trường tuân theo các quy định hiện hành.

5.1.3     Kinh nghiệm thi công trộn sâu ở các công trình có điều kiện địa chất tương tự được       tham khảo để quyết định quy mô khảo sát.

5.1.4     Số liệu khảo sát tại các công trình lân cận chỉ chấp nhận sau khi được kiểm chứng         cẩn trọng ( kết quả xuyên tĩnh, cắt cánh, đo áp lực ngang và các thí nghiệm khác).

5.1.5     Hố khoan hoặc hố đào khảo sát được bịt kín tránh ảnh hưởng của nước ngầm hoặc      thi công trụ sau này.

5.2        Thông tin chi tiết

5.2.1     Báo cáo khảo sát cần cấp thêm thông tin về điều kiện đất nền để thi công trộn sâu:

 1. Thành phần, phân bố, chiều dày và trạng thái của lớp đất mặt, rễ cây, đất lấp…;
 2. Hiện diện của cuội, tảng lăn, đá gây khó khăn cho thi công;
 3. Hiện diện của đất có khả năng trương nở;
 4. Hang, hố, khe nứt;
 5. Cao độ nước có áp, sự thay đổi của nó và khả năng phun trào;
 6. Chất lượng nước ngầm ( độ ô nhiễm, dộ ăn mòn, pH, chủng loại và hàm lượng ion…).

5.2.2     Đặc trưng vật lý

 1. Giới hạn chảy, dẻo
 2. Phân loại
 3. Dung trọng
 4. Thành phần hạt
 5. Thành phần khoáng
 6. Độ ẩm tự nhiên
 7. Hàm lượng hữu cơ

5.2.3     Đặc trưng cơ học

 1. Biến dạng và cố kết
 2. Cường độ ( kháng cắt, nén và kéo)
 3. Tính thấm

5.2.4     Đặc trưng môi trường, hóa học và sinh học (nếu cần thiết)

 1. Số liệu thí nghiệm nhiễm bẩn
 2. Thí nghiệm lọc nước ( thí nghiệm nước dùng được)
 1. Vật liệu và sản phẩm

6.1.       Phần chung

6.1.1     Thi công trộn sâu gồm thêm vào đất một số hoặc toàn bộ các thành phần sau:

 1. Chất kết dính ( xi măng, vữa xi măng)
 2. Phụ gia
 3. Nước
 4. Chất độn(cát…)
 5. Cốt thép

6.1.2     Tất cả các vật liệu và sản phẩm dùng chế tạo trụ phải tuân theo các tiêu chuẩn liên          quan hiện hành, và các quy định môi trường.

6.1.3     Vật liệu và sản phẩm phải đúng yêu cầu thiết kế.

6.1.4     Nguồn cung cấp vật liệu phải rõ xuất xứ, khi thay đổi phải được thông báo chấp            thuận.

6.2.       Lưu ý đặc biệt

6.2.1     Nước từ nguồn khác với nước sinh hoạt đã chấp thuận phải thí nghiệm kiểm tra

6.2.2     Dấu vết của các chất hóa học trong vật liệu được coi là gây ô nhiễm môi trường           cần được đánh giá lại tác động môi trường.

 1. Cơ sở liên quan tới thiết kế

 

7.1.       Phần chung

7.1.1     Cường độ trụ tại hiện trường bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như tính chất của đất,         điều kiện trộn, thiết bị và quy trình trộn, điều kiện dưỡng hộ … Vì thế cường độ          hiện trường rất khó xác định chính xác trong giai đoạn thiết kế sơ bộ. Điều quan   trọng là cần xác lập và kiểm chứng cường độ hiện trường qua các bước bằng thí           nghiệm mẫu trộn trong phòng, kinh nghiệm đã tích lũy, chế tạo trụ thử và thí         nghiệm kiểm chứng. Thiết kế được sửa đổi nếu các yêu cầu không được đáp ứng    đầy đủ.

7.1.2     Triển khai thiết kế dự án trộn sâu bao gồm thiết kế địa kỹ thuật và thiết kế công nghệ, là quá trình thiết kế lặp . Mục đích của thiết kế nhằm đưa ra các hồ sơ kỹ        thuật có tính khả thi, đáp ứng tính an toàn, tính sử dụng, kinh tế và lâu dài, có chú ý           đến tuổi thọ dự kiến của công trình. Thiết kế phải chịu trách nhiệm trong cả quá   trình thi công và bảo trì.

7.1.3     Thiết kế địa kỹ thuật cho các dự án trộn sâu dựa trên các tiêu chuẩn liên quan, như         thiết kế nền nhà và công trình, thiết kế tường chắn, ổn định mái dốc…,( phụ lục B             tổng kết các thông số chính tác động đến ổn định và độ lún).

7.1.4     Thiết kế sơ bộ dựa vào kết quả thí nghiệm mẫu trộn trong phòng và kinh nghiệm đã        tích lũy, có xét đến khác biệt giữa kết quả thí nghiệm trong phòng và thực tế hiện       trường (có thể tham khảo phụ lục B).

7.1.6     Thí nghiệm có thể chưa đủ để kiểm chứng sự thỏa đáng của biện pháp xử lý. Việc         giám sát, quan trắc và ghi chép cần được tiến hành trong khi thi công trộn sâu và   khi thi công công trình bên trên.

7.2.       Cơ sở thiết kế

7.2.1     Điều kiện chịu tải, khí hậu, thủy lực, giới hạn độ lún, độ đẩy trồi, độ nghiêng, độ             lún lệch của nhà và công trình.

7.2.2     Giới hạn về môi trường trong thi công như tiếng ồn, xung động, ô nhiễm không khí         và nước, tác động đến công trình xung quanh.

7.2.3     Bố trí trụ trên mặt bằng, sai số do hạn chế của thiết bị trộn, sai số về góc nghiêng,         vị trí.

7.2.3     Sửa đổi do tình trạng chưa lường trước như thay đổi thực chất điều kiện đất nền và       thủy lực, phải được báo cáo kịp thời.

7.2.4     Hậu quả của việc để lộ các trụ chịu tác dụng hóa, lý được lưu ý trong thiết kế, đặc         biệt trong môi trường biển hoặc điều kiện đất bị ô nhiễm.

7.3.       Thí nghiệm hiện trường

7.3.1     Do tính chất của đết nền xử lý chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, kể cả quy trình thi          công, cho nên việc thi công các trụ thử và các thí nghiệm hiện trường được tiến       hành để xác nhận các yêu cầu trong thiết kế đã đạt hay chưa.

7.3.2     Kết quả thí nghiệm các đặc tính của mẫu chế tạo trong phòng thường lớn hơn mẫu         tại hiện trường do quy trình trộn và bảo dưỡng không giống nhau, thí nghiệm hiện    trường cho phép xác định các tương quan cần thiết.

            Tùy theo chức năng của trụ mà quy định các thí nghiệm hiện trường thích ứng, có           thể tham khảo phụ lục B.

7.3.4     Khi trộn sâu được dùng để phòng chống ô nhiễm hoặc ngăn ngừa ảnh hưởng của          chất phế thải hoặc các mục đích tương tự mà tương tác giữa xi măng và vật liệu      hiện trường(in-situ) chưa dự tính được thì phải tiến hành thêm các thí nghiệm đặc       biệt.

7.4.       Nội dung hồ sơ thiết kế

7.4.1     Hồ sơ thiết kế cần trình bày công dụng và hình học của khối gia cố, đặc tính kỹ thuật của vật liệu hoặc sản phẩm đã xét trong thiết kế, các giai đoạn thi công, có      thể gồm các thông tin sau:

 1. Các yêu cầu cho trụ (cường độ, đặc tính biến dạng và tính thấm);
 2. Chiều rộng của phần trùng nhau giữa các trụ cạnh nhau;
 3. Sai số cho phép về chiều dài, đường kính, độ nghiêng và vị trí trên mặt bằng;
 4. Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công;
 5. Tiến độ chất tải và chất tải trước;
 6. Các thí nghiệm và quan trắc cần thiết;
 7. Tiến độ lắp dựng cốt thép (nếu có);
 8. Sức xuyên đầu mũi của máy trộn vào tầng chịu lực hoặc tầng không thấm ( nếu có).

7.4.2     Khi nghiệm thu cần dựa vào kết quả thí nghiệm mẫu thân trụ, thiết kế nên chỉ       định tuổi lấy mẫu, thiết bị và quy trình lấy mẫu.

7.4.3     Đối với thí nghiệm cơ học trên đất gia cố, thiết kế cần chỉ định điều kiện cho thí nghiệm và tiêu chí nghiệm thu. Dung sai đối với các thông số kỹ thuật nên được        xem xét thích hợp với phương pháp thí nghiệm đã đề xuất, đặc biệt khi dùng             phương pháp thí nghiệm gián tiếp, như mô tả trong phụ lục B.

7.4.4     Thiết kế cần thuyết minh các trị số giới hạn của các thông số thiết kế địa kỹ thuật,          cũng như các bước cần tiến hành khi các trị số này bị vượt quá.

 1. Thi công

 

8.1.       Biện pháp thi công

            Trước khi thi công trộn sâu, cần làm sáng tỏ các vấn đề sau:

 1. Mục tiêu và phạm vi của công tác trộn sâu;
 2. Mô tả đất nền theo tiêu chuẩn khảo sát;
 3. Hình dáng của trụ;
 4. Phương pháp trộn sâu;
 5. Thiết bị trộn : hình dáng/ kích thước/cấu trúc của cần xoay, vị trí lỗ xuất xi măng, hình dáng và chiều dài của đầu trộn;
 6. Hành trình làm việc ( khoan xuống và rút lên, trộn và trình tự thi công);
 7. Các thông số : chủng loại và thành phần xi măng, hàm lượng xi măng, tỷ lệ nước/xi măng, phụ gia…;
 8. Phòng ngừa lún và đẩy trồi;
 9. Tổ chức hiện trường;
 10. Máy móc và thiết bị;
 11. Quản lý đất thải;
 12. Quy trình quản lý chất lượng;
 13. Quy trình xử lý khi có sự cố dừng thi công;
 14. Khả năng sửa đổi các thông số trộn trong khi thi công;
 15. Các phương pháp thí nghiệm kiểm chứng;
 16. Hồ sơ thi công ( nhật ký, bản vẽ, biểu ghi chép)
 17. Đánh giá nguy cơ tác động đến môi trường và an toàn.

8.2.       Chuẩn bị hiện trường

8.2.1     Việc chuẩn bị mặt bằng thi công theo quy định trong thiết kế và yêu cầu môi       trường, gồm lối vào cho máy móc thiết bị, san lấp, thu dọn mặt bằng, tạo lớp chịu             lực cho thiết bị, tiếp nhận, kiểm tra và lưu giữ vật liệu.

8.2.2     Tất cả vật liệu nhập vào công trường phải có chứng chỉ xuất xưởng và kết quả kiểm       định theo đặc tính kỹ thuật đã được quy định trong thiết kế.

8.2.3     Kho chứa xi măng được bảo đảm chống ẩm, tránh tác động bất lợi trong sử dụng.

8.3.       Thi công thử tại hiện trường

8.3.1     Trong trường hợp chưa có kinh nghiệm so sánh, cần thực hiện thi công thử tại hiện        trường đại diện nhằm xác nhận các yêu cầu thiết kế và tạo lập các trị số kiểm soát             tới hạn cho thiết bị, vật liệu, quy trình kỹ thuật cùng chủng loại khi thi công đại trà.

8.3.2     Các trị số kiểm soát thi công gồm:

 1. Tốc độ khoan xuống và rút lên
 2. Tốc độ quay của đầu khoan
 3. Áp lực khí nén (trộn khô)
 4. Tốc độ phun vữa(trộn ướt)
 5. Lượng vật liệu sử dụng.

8.4.       Tổ chức thi công

8.4.1     Trước khi thi công vị trí của trụ trên mặt bằng phải được định vị;

8.4.2     Các sai số của trụ theo quy định trong thiết kế;

8.4.3     Hành trình gồm xuyên xuống, đầu trộn đuợc đưa xuống chiều sâu thiết kế, đất bị           trộn và phá kết cấu, và rút lên, phun chất kết dính, kết thúc trộn và rời khỏi vị trí.

8.4.4     Trong trộn ướt, hành trình lại được sử dụng để tái phân bố vữa đến tỷ lệ quy định,         trong lúc chờ đầu trộn vẫn được quay đều. Hành trình lại có thể phun thêm hoặc     không phun vữa.

8.4.5     Tốc độ quay của đầu trộn và tốc độ xuyên xuống, rút lên của cần trộn được hiệu            chỉnh để tạo ra đất xử lý tương đối đồng nhất.

8.4.6     Khi trộn khô, áp suất khí nén nên giữ thấp nhất có thể trong lúc trộn nhằm tránh dồn đọng khí (air entraiment) và chuyển dịch đất. Khối lượng xi măng dọc thân trụ          và áp suất khí được ghi chép trong lúc thi công.

            Ghi chú: Nếu áp suất khí quá thấp, xi măng có thể không được phân bố lên toàn tiết diện   trụ.

8.4.7     Khi trộn ướt, vữa truyền vào đất bằng bơm tạo dòng chảy liên tục.

            Ghi chú: Phương pháp trộn sâu có thể xem phụ lục A

8.4.8     Thiết bị ghi khối lượng xi măng và vữa phải được kiểm định.

8.4.9     Mẫu vữa trong trộn ướt được lấy và kiểm tra theo quy định trong thiết kế (tham khảo phụ lục B).

 1. Giám sát, thí nghiệm và quan trắc

 

9.1.       Phần chung

9.1.1     Quy mô thí nghiệm và quan trắc được quy định trong thiết kế.

9.1.2     Quy trình kiểm định, kiểm soát và nghiệm thu được xác lập trước khi triển khai thi          công.

9.2.       Giám sát

9.2.1     Để kiểm tra quá trình thi công tuân theo theo yêu cầu thiết kế và điều kiện hợp    đồng, tổ chức giám sát phải là đơn vị có đủ kinh nghiệm, nhà thầu thi công phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân có nghề. Tất cả các quy định trong thiết kế đều được giám sát theo quy định hiện hành.

9.2.2     Khi phát sinh các tình huống chưa lường trước hoặc các thông tin khác với thiết kế        cần báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư và tư vấn thiết kế.

9.3.       Thí nghiệm

9.3.1     Theo quy định trong thiết kế cần kiểm chứng đặc trưng cường độ, biến dạng, độ            đồng nhất của trụ, và tính thấm của trụ khi cần thiết.

9.3.2     Quy mô và phương pháp tiến hành thí nghiệm được quy định trước khi thi công cho       từng trường hợp cụ thể ( cách thức áp dụng và các thí nghiệm đặc trưng).

            Ghi chú: Quy mô và phương pháp thí nghiệm phụ thuộc vào cách thức áp dụng và chức    năng của trụ. Hướng dẫn các phương pháp thí nghiệm ( nén không hạn chế nở hông, thí            nghiệm 3 trục, nén một trục (oedometer), xuyên tĩnh trụ, CPTU, nén ngang trong hố          khoan…) có thể tham khảo phụ lục B.

9.3.3     Thí nghiệm kiểm tra chất lượng được phân bố đều theo thời gian thi công và thiết bị       thi công. Số lượng kiểm tra phải đủ để xác lập trị số trung bình đáng tin cậy các       tính chất của trụ trong mỗi tầng đất đại diện theo chiều dài trụ, phụ thuộc vào quy   mô xử lý và mục đích dùng trụ.

9.3.4     Trụ dùng làm tường chắn phải thí nghiệm kiểm tra độ giao thoa và độ đồng nhất.

9.4        Quan trắc

9.4.1     Khi thi công

9.4.1.1 Các thông số sau đây cần được ghi chép trong nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu từng trụ ( Bảng 1)

9.4.1.2  Dùng quan trắc tự động nhờ hệ thống máy tính, có thể in ngay các thông số tại             hiện trường.

9.4.2     Khi sử dụng nền xử lý

            Chuyển dịch đứng và ngang của nền xử lý được quan trắc theo các phương pháp          thích ứng. Trong một vài ứng dụng cần quan trắc áp lực nước lỗ rỗng. Sai lệch so           với giới hạn quy định trong thiết kế phải được báo cáo kịp thời.

9.4.3     Các thiết bị quan trắc được lắp dựng đủ sớm và có trị số chuẩn trước khi bắt đầu thi      công.

Bảng 1-Thông số thi công

Trộn khô Trộn ướt
Số hiệu trụ, thời gian thi công Số hiệu trụ, thời gian thi công
Áp lực khí nén Áp lực bơm (khí nén nếu có)
Hình dạng đầu trộn Hình dạng đầu trộn
Biểu đồ thời gian/độ sâu (vận tốc xuyên xuống, rút lên) Biểu đồ thời gian/độ sâu (vận tốc xuyên xuống, rút lên)
Tốc độ quay(vòng/phút, khi xuyên xuống và rút lên Tốc độ quay(vòng/phút, khi xuyên xuống và rút lên
Chủng loại xi măng và thành phần Chủng loại vữa xi măng và thành phần
Tỷ lệ nước/ximăng
Khối lượng xi măng theo mét chiều sâu (khi xuyên xuống và rút lên) Khối lượng vữa xi măng theo mét chiều sâu (khi xuyên xuống và rút lên)
Sai số thi công(phương đứng,đường kính, vị trí) Sai số thi công(phương đứng,đường kính, vị trí)
Cao độ đáy và đỉnh Cao độ đáy và đỉnh
 • Hồ sơ nghiệm thu
 1. Biên bản nghiệm thu trụ, như điều 9.4.1;
 2. Hoàn công trụ, gồm cả những sửa đổi đã được duyệt;
 3. Kết quả thí nghiệm hiện trường;
 4. Chứng chỉ chi tiết các loại vật liệu và kết quả kiểm tra;
 5. Mô tả chi tiết điều kiện đất nền.
 1. Các biện pháp an toàn lao động

10.1      Tất cả các loại máy móc, thiết bị vân hành phải tuyệt đối tuân theo quy trình thao            tác và quy trình an toàn, đặc biệt là quy trình an toàn cho máy trộn và máy bơm .

10.2    Lắp dựng hệ thống biển báo khu vưc nguy hiểm, khu vực trụ vừa mới thi công, cấm        di chuyển qua các khu vực này.

10.3      Khi gặp sự cố, Nhà thầu phải có phương án xử lý được thiết kế chấp thuận.

Phụ lục A ( Tham khảo)

Áp dụng thực tế của phương pháp trộn sâu

 

A.1       Giới thiệu

            Mục đích của trộn sâu là cải thiện các đặc trưng của đất, như tăng cường độ kháng        cắt, giảm tính nén lún, bằng cách trộn đất nền với xi măng(vữa xi măng) để chúng     tương tác với đất. Sự đổi mới tốt hơn nhờ trao đổi ion tại bề mặt các hạt sét, gắn kết       các hạt đất và lấp các lỗ rỗng bởi các sản phẩm của phản ứng hóa học. Trộn sâu           phân loại theo chất kết dính ( xi măng, vôi, thạch cao, tro bay…) và phương pháp             trộn(khô/ướt, quay/ phun tia, guồng xoắn hoặc lưỡi cắt)

            Phát triển trộn sâu bắt đầu tại Thụy Điển và Nhật Bản từ những năm 60. Phun khô           dùng vôi bột chưa tôi được dùng ở Nhật Bản từ những năm 70. Khoảng thời gian đó            trụ đất vôi cũng dùng ở Thụy Điển. Trộn ướt dùng vữa xi măng cũng được Nhật   Bản áp dụng trong những năm 70. Phương pháp được phổ biến ra thế giới, gần đây      hỗn hợp ximăng, vôi với thạch cao, tro bay, xỉ cũng đã được giới thiệu. Thiết bị   trộn đã được cải tiến. Phương pháp đã được áp dụng tại nhiều nước còn để giải             quyết các vấn đề môi trường như để ngăn chặn và xử lý các vùng bị ô nhiễm.

            Gần đây, công nghệ tổ hợp được phát triển kết hợp trộn với phun tia, máy trộn bề         mặt. Sơ đồ phân loại thiết bị xem hình A.1.

A.2       Lĩnh vực áp dụng

            Các ứng dụng khác nhau của trộn sâu cho công việc tạm thời hoặc lâu dài; hoặc            trên cạn hoặc dưới biển được giới thiệu trong hình A.2. Các ứng dụng chủ yếu là            giảm độ lún, tăng ổn định và chống đỡ.

A.3       Thi công

A.3.1    Phần chung

            Thi công gồm định vị, xuyên xuống và rút lên. Khi xuyên xuống, đầu trộn sẽ cắt và          phá kết cấu đất đến độ sâu yêu cầu. Khi rút lên, chất kết dính được truyền vào đất   với tốc độ không đổi, nhờ tốc độ rút khống chế cố định. Cánh trộn quay theo         phương ngang, trộn đều đất với chất kết dính. Có các thiết bị phun trộn chất kết             dính cả trong khi xuyên xuống và rút lên.

            Trong phương pháp trộn khô, không khí dùng để dẫn xi măng bột vào đất ( độ ẩm         của đất cần phải không nhỏ hơn 20%). Trong phương pháp ướt, vữa xi măng là chất            kết dính. Trộn khô chủ yếu dùng cải thiện tính chất của đất dính, trong khi phun       ướt thường dùng trong đất rời. Trong một ít trường hợp như ngăn ngừa hiện tượng       hóa lỏng, trộn khô dùng cho đất rời xốp.

            Quá trình thực hiện dự án trộn sâu được mô tả trên hình A.3.

A.3.2    Trộn khô

            Nguyên tắc chung của phương pháp trộn khô được thể hiện trên hình A.4. Khí nén          sẽ đưa xi măng vào đất.

            Quy trình thi công gồm các bước sau:

 1. Định vị thiết bị trộn
 2. Xuyên đầu trộn xuống độ sâu thiết kế đồng thời phá tơi đất;
 3. Rút đầu trộn lên, đồng thời phun xi măng vào đất
 4. Đầu trộn quay và trộn đều xi măng với đất
 5. Kết thúc thi công.

Hình A.1 – Phân loại chung các thiết bị trộn sâu

A.3.2.1 Công nghệ Bắc Âu

            Thiết bị có khả năng tạo trụ đến chiều sâu 25 m, đường kính 0.6m 1.0 m. Độ       nghiêng tới 700 so với phương đứng. Máy có một cần, lỗ phun xi măng ở đầu trộn.       Năng lượng trộn và khối lượng xi măng được quan trắc và trong nhiều trường hợp          được kiểm soát tự động để cho đất được trộn đều.

TCXDVN 385 : 2006 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG
TCXDVN 385 : 2006 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT XI MĂNG
tcxdvn-385-2006-gia-co-nen-dat-yeu-bang-tru-dat-xi-mang.pdf
2.7 KiB
162 Downloads
Chi tiết