TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế


TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở – Chỉ dẫn thiết kế

  1. 1.      Phạm vi áp dụng

Chỉ dẫn này áp dụng thiết kế chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo. Chỉ dẫn này không áp dụng cho những công trình tạm, lán trại, công trường, các công trình ngầm, các công trình đặc biệt…

     Chú thích:

  1.      Khi thiết kế chống nóng cho nhà ở, ngoài việc áp dụng các quy định trong chỉ dẫn này cần tham khảo thêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
  2.    Đối với các loại nhà khác, cũng có thể tham khảo chỉ dẫn này, nhưng phải lựa chọn các thông số tính toán thích hợp.
  1. 2.      Tiêu chuẩn tham chiếu

–         TCVN 5687-1992 – Thông gió, điều tiết không khí sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết

–         kế

–         TCVN 4605-1988 – Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế .

–         TCVN 4088-1985 – Số kiệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.

–         TCVN 5718-1993 – Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

–         TCXD 230-1998-  Nền nhà chống nồm- Tiêu chuẩn thiết kế và thi công

–         TCXD 232-1999 – Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu .

–         Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam .

–         TCVN 237-1999-Chống nồm cho nhà ở

  1. 3.      Thuật ngữ – định nghĩa

3.1. Biên độ dao động nhiệt độ At[0C]: Là trị số tuyệt đối của độ chênh lệch giữa trị số nhiệt độ cao nhất (hoặc trị số thấp nhất) với nhiệt độ trung bình ngày đêm khi nhiệt độ dao động biểu hiện ra tính chu kỳ.

3.2. Quán tính nhiệt D: Chỉ mức độ tăng giảm nhanh hay chậm của dao động nhiệt độ bên trong kết cấu bao che khi chịu tác động của dòng nhiệt dao động. Với kết cấu bao che vật liệu đơn nhất, D= RS; với kết cấu bao che nhiều lớp vật liệu D = SRS. Trong đó, R là nhiệt trở, S là hệ số trữ nhiệt của vật liệu. Trị số D càng lớn, dao động nhiệt độ suy giảm càng nhanh, độ ổn định nhiệt của kết cấu bao che càng tốt.

3.3. Tính ổn định nhiệt: Là khả năng chống lại dao động nhiệt độ của kết cấu bao che dưới tác động nhiệt có tính chu kỳ. Nhiệt trở của kết cấu bao che ảnh hưởng chủ yếu đến tính ổn định nhiệt. Tính ổn định nhiệt của căn phòng là năng lực chống lại dao động nhiệt độ của cả căn phòng dưới tác dộng của nhiệt chu kỳ trong ngoài nhà. Tính ổn định nhiệt của căn phòng được quyết định bởi tính ổn định của kết cấu bao che.

3.4. Tỷ lệ diện tích cửa sổ- tường: Tỷ lệ diện tích cửa sổ với diện tích tường xung quanh căn phòng đó (tức là diện tích được bao che bởi chiều cao tầng của căn phòng và đường định vị gian phòng).

3.5. Số lần giảm biên độ V0 và thời gian lệch pha S0(h): Kết cấu bao che dưới tác động của dao động nhiệt độ tổng hợp. Dao động nhiệt độ giảm dần theo độ dày, biên độ dao động ngày càng nhỏ. Trị số tỷ lệ giữa biên độ dao động nhiệt độ tổng hợp, ngoài nhà với biên độ dao động nhiệt độ mặt trong, A0i gọi là số lần giảm biên độ, tức là n0 = At.sa/A0i. Trị số chênh lệch giữa thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất mặt trong t2 với thời gian xuất hiện trị số lớn nhất nhiệt độ tổng hợp nhà t1, gọi là thời gian lệch pha, tức là S0= t2 – t1.

3.6. Hệ số thẩm thấu hơi nước: Lượng hơi nước thẩm thấu qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian với vật thể dày 1m và chênh lệch áp suất hơi nước hai bên là 1 Pa.

3.7. Trở thẩm thấu hơi nước: Trị số nghịch đảo của hệ số thẩm thấu hơi nước.

3.8. Đọng sương: là hiện tượng khi nhiệt độ bề mặt vật thể thấp hơn nhiệt độ điểm sương không khí xung quanh, sẽ xuất hiện nước ngưng tụ trên bề mặt.

3.9. Số ngày sưởi ấm Z (d): Số ngày có nhiệt độ trung bình ngày trong nhiều năm nhỏ hơn hoặc bằng 100C.

 Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCXDVN 293:2003 tại đây:

TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế
TCXDVN 293:2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế
TCXDVN_293-2003_Chong-nong-cho-nha-o-Chi-dan-thiet-ke.pdf
306.8 KiB
468 Downloads
Chi tiết