TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCXDVN 289: 2004

CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

SPORTING FACILITIES- SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD

LỜI NÓI ĐẦU

TCXDVN 289: 2004 “ Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc- Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ban hành.

CÔNG TRÌNH THỂ THAO- NHÀ THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

SPORTING FACILITIES – SPORT BUILDING- DESIGN STANDARD.

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy, huấn luyện và thi đấu).

Nhà thể thao được sử dụng cho các môn sau đây: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, thể dục dụng cụ, võ, vật, quần vợt, cầu lông và cầu mây.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

Quy chuẩn xây dựng việt nam

TCXDVN 287: 2004 . Công trình thể thao- Sân thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 288: 2004 . Công trình thể thao- Bể bơi-Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4603- 1988 . Công trình thể thao . Quy phạm sử dụng và bảo quản

TCVN 2748- 1991 . Phân cấp công trình xây dựng- Nguyên tắc chung

TCVN 2737- 1995 . Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 2622- 1995 . Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

TCVN 4513- 1988 . Cấp nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4474-1987 . Thoát nước bên trong- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 29 -1991 . Chiếu sáng tự nhiên công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXD 16 -1986 . Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 264 : 2002. Nhà và công trình- Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 289: 2004 tại đây:

TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCXDVN 289: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
TCXDVN-289-2004-cong-trinh-the-thao-nha-the-thao-tieu-chuan-thiet-ke.pdf
379.2 KiB
415 Downloads
Chi tiết