TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


TCXDVN 287: 2004

CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

  1. Phạm vi áp dụng

         Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che).

Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn này được viết tắt là sân thể thao.

  1. Tiêu chuẩn viện dẫn

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

TCXDVN 289: 2004. Công trình thể thao- Nhà thể thao- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCXDVN 288: 2004.  Công trình thể thao- Bể bơi- Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4603-1988. Công trình thể thao. Quy phạm sử dụng và bảo quản.

TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

  1. Quy định chung

3.1. Sân thể thao là công trình để phục vụ học tập, huấn luyện và thi đấu các môn thể thao.       

3.2. Sân thể thao được phân làm hai loại:

Sân thể thao riêng cho từng môn;

Sân  thể thao nhiều môn.

Chú thích : Tuỳ theo mục đích sử dụng mà mỗi sân thể thao có thể có những yêu cầu thiết kế riêng .

3.3. Sân thể thao riêng cho từng môn được thiết kế để đáp ứng riêng  cho một nhu cầu hoạt động thể dục thể thao nhất định .

3.4 . Sân thể thao nhiều môn: gồm từ hai công trình thể thao riêng cho từng môn trở lên được thiết kế để đáp ứng cho một nhu cầu hoạt động thể dục thể thao nhất định.

3.5. Cấp công trình của sân thể thao phải lớn hơn hoặc bằng cấp của các công trình phục vụ trong sân đó.

Căn cứ vào chất lượng sử dụng và độ bền vững của công trình, sân thể thao được phân làm 4 cấp và được  quy định

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 287: 2004 tại đây:

TCXDVN 287: 2004  CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
40.1 MiB
1633 Downloads
Chi tiết