TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HÓA -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


TCXDVN 281:2004

NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao.

Chú thích:

  1. Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện.
  2. Đối với nhà văn hoá- thể  thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng.
  3. Tiêu chuẩn viện dẫn

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

TCVN    2748 – 1991. Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.

TCXDVN 276: 2002.  Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế.

TCVN 4250-1986.  Công trình thể thao- Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4529- 1988.  Công trình thể thao- Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4474-1987.  Thoát nước bên trong nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết     kế.

TCVN 4513-1988.  Cấp nước bên trong nhà và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 2622 -1995.  Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế.

TCVN 5687- 1991.  Thông gió điều tiết không khí, sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD   16- 1986.    Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng.

TCXD   25-1991 .   Đặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD  27- 1991.  Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-     Tiêuchuẩn thiết kế

  1. Quy định chung

3.1. Căn cứ vào tính chất, chức năng sử dụng và quy mô công trình, nhà văn hoá- thể thao được phân làm hai loại:

-Nhà văn hoá- thể thao với nội dung hoạt động thông thường;

– Nhà văn hoá- thể thao với nội dung hoạt động mang tính chất đặc trưng của vùng miền.

3.2. Quy mô nhà văn hoá-  thể thao được tính theo sức chứa của phòng khán giả, thông thường lấy từ 200 người đến 500 người.

3.3. Nhà văn hoá- thể thao được thiết kế theo 3 cấp công trình. Việc phân cấp  được áp dụng theo tiêu chuẩn “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung- TCVN 2748- 1991”

  1. Yêu cầu về khu đất xây dựng và tổ chức quy hoạch tổng mặt bằng

4.1. Địa điểm khu đất xây dựng nhà văn hoá- thể thao phải nằm trong quy hoạch chung đã được duyệt phù hợp với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội hiện tại của địa phương và khả năng phát triển trong tương lai.

TCXDVN 281:2004  NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ
193.3 KiB
362 Downloads
Chi tiết