TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
TCXDVN 276:2003
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ
Public Building. Basic rules for design

     1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị, bao gồm các công trình y tế, thể thao, văn hoá, giáo dục, trụ sở cơ quan hành chính các cấp, các công trình dịch vụ công cộng nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, an toàn và vệ sinh.
Chú thích:
1. Khi thiết kế các công trình công cộng như đã nêu ở trên, ngoài những qui định trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo những qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đối với từng loại công trình.
2. Các công trình công cộng xây dựng ở vùng nông thôn có thể tham khảo tiêu chuẩn này.
     2. Tiêu chuẩn trích dẫn
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
TCVN 2748- 1991. Phân cấp công trình xây dựng- Nguyên tắc chung
TCVN 2622-1995. Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế
TCVN 5568-1991. Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 2737-1995. Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế
TCXDVN 264:2002. Nhà và công trình- Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.
TCVN 5744-1993 “ Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
TCXD 192-1996. Cửa gỗ- Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật
TCXD 237-1999. Cửa kim loại- Cửa đi, cửa sổ. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5682-1992. Thông gió điều tiết không khí, sưởi ấm. Tiêu chuẩn thiết kế
TCXD 29-1991. Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCXD 16-1986 . Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng
TCXD 46-1986 . Chống sét cho nhà và công trình xây dựng

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ
TCXDVN 276:2003 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ
TCXDVN_276-2003_Cong-trinh-cong-cong-Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke.pdf
198.6 KiB
3329 Downloads
Chi tiết