TCXD 161:1987 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
TCXD 161:1987
CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐIỆN TRONG KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung đối với việc sử dụng trong công tác khảo sát xây dựng những phương pháp thăm dò địa vật lý điện (gọi tắt là thăm dò điện) sau đây:
1. Phương pháp đo sâu điện.
2. Phương pháp đo mặt cắt điện.
3. Phương pháp nạp điện hố khoan.
4. Phương pháp trường điện thiên nhiên.
1.2. Công tác thăm dò điện trong khảo sát kỹ thuật phục vụ cho xây dựng cơ bản (gọi tắt là khảo sát xây dựng) là công tác nghiên cứu điều kiện tự nhiên của vùng, địa điểm xây dựng nhằm thu thập những số liệu ban đầu cần thiết về trường điện tự nhiên và nhân tạo được phản ánh qua các cấu trúc địa hình, địa chất, điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn, các quá trình hiện tượng địa chất vật lí… để lập được các giải pháp và luận cứ có cơ sở và đúng đắn về mặt khoa học kỹ thuật và hợp lý về mặt kinh tế để phục vụ cho các công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng nhà, công trình xây dựng.
1.3. Phương pháp và kỹ thuật tiến hành công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng khác với phương pháp và kỹ thuật tiến hành công tác thăm dò điện trong ngành địa chất ở những điểm chủ yếu sau đây.
1. Độ chi tiết hoá tỉ mỉ hơn: khoảng cách giữa các tuyến và các điểm đo chi tiết hơn, khoảng cách giữa các điểm đo sâu đan dầy hơn, phương pháp mặt cắt điện có bước đo nhỏ hơn.
2. Độ sâu nghiên cứu nhỏ hơn: trong khảo sát địa chất công trình cho xây dựng dân dụng và công nghiệp chiều sâu nghiên cứu các lớp đất nông hơn chủ yếu là lớp đất phủ cho tới bề mặt đá gốc, trừ trường hợp gặp đá vôi phát triển các hang động các -tơ;

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCXD 161:1987 tại đây:

TCXD 161:1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
TCXD 161:1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
TCXD_161-1987_Cong-tac-tham-do-dien-trong-khao-sat-xay-dung.pdf
Version: TCXD 161:1987
330.0 KiB
438 Downloads
Chi tiết