TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9391:2012

LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete – Standard for design, placing and acceptance

    Lời nói đầu

TCVN 9391:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 267:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9391:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

Welded steel mesh for the reinforcement of concrete – Standard for design, placing and acceptance

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định việc sử dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4 mm đến 12 mm) trong thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong kết cấu bê tông cốt thép dạng tấm.

Khi xây dựng trong môi trường có các tác nhân ăn mòn, cần tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành liên quan.

  1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 3101:1979, Dây thép cacbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông.

TCVN 6287:1997, Thép thanh cốt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.

TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt bê tông và sản xuất lưới thép hàn làm cốt.

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

    MỤC LỤC

Mục lục

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Định nghĩa thuật ngữ
  4. Lưới thép hàn

4.1. Kích cỡ và khối lượng

4.2. Sản phẩm lưới thép

4.2.1. Chất lượng sợi thép

4.2.2. Cách tạo lưới

4.2.3. Khối lượng của lưỡi thép

4.2.4. Dung sai cho phép

4.2.5. Yêu cầu đối với mối hàn

4.2.6. Điều kiện đối với kết cấu lưới hoàn chỉnh

4.2.7. Kiểm tra và nghiệm thu

4.2.8. Ký hiệu kết cấu lưới

4.2.9. Những thông tin bên đặt hàng cần cung cấp

  1. Thiết kế sử dụng lưới thép hàn

5.1. Thể hiện lưới thép hàn trên bản vẽ

5.2. Neo và nối cốt thép

5.2.1. Chiều dài neo

5.2.2. Ứng suất neo giới hạn

5.2.3. Nối chồng cốt thép

5.3. Việc tính toán thiết kế sử dụng lưới thép hàn tuân theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1991

5.4. Chuyển đổi tương đương từ thép rời sang lưới thép hàn

5.5. Lựa chọn lưới thép

  1. Thi công lắp đặt và nghiệm thu lưới thép hàn

6.1. Kiểm tra lưới thép hàn tại hiện trường trước khi lắp đặt

6.2. Yêu cầu về sợi thép

6.3. Yêu cầu về lưới thép

6.4. Lắp đặt lưới thép hàn

6.5. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp đặt lưới thép hàn

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ lục F

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9391:2012 tại đây:

TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU
TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU
TCVN_9391_2012_luoi-thep-han-dung-trong-ket-cau-be-tong-cot-thep-tieu-chuan-thiet-ke-thi-cong-lap-dat-va-nghiem-thu.pdf
Version: TCVN 9391:2012
518.0 KiB
1128 Downloads
Chi tiết