TCVN 9208:2012 LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9208:2012

LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Installation of electrical cables and wires for industrial projects

    Lời nói đầu

Tiêu chuẩn TCVN 9208: 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXDVN 263:2002

Tiêu chuẩn TCVN 9208: 2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCXDVN 263:2002 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9208: 2012 do Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

Installation of electrical cables and wires for industrial projects

 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt cáp và dây dẫn điện dùng với điện áp xoay chiều đến 24 kV và điện áp một chiều đến 1500 V cho các công trình công nghiệp. Dây và cáp điện dùng chủ yếu đặt trong khay cáp, thang cáp, hộp cáp, ống luồn dây, rãnh cáp, hầm cáp và khối ống cáp hoặc chôn dưới đất và có thể treo trên dây thép đỡ cáp.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc lắp đặt dây dẫn trần của các trạm điện ngoài trời và đường dây tải điện trên không.

1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các công trình có công nghệ đặc biệt như công trình ngầm, hải cảng sân bay, chế biến dầu mỏ v,v…nhưng có thể áp dụng cho các công trình dân dụng.

1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống cáp dầu và các thiết bị sử dụng trong lưới điện cáp dầu.

1.5. Khi lắp đặt dây và cáp điện, ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này còn phải thỏa mãn những yêu cầu quy định trong các văn bản khác có liên quan

1.6. Khi lắp đặt hệ thống lưới điện cáp dầu cần tuân thủ theo tiêu chuẩn ngành 11-TCN-19-2006 các điều; II.3.50 đến II.3.59.

 1. Tài liệu viện dẫn

– AS 3000 – 1991, Electrical Installation Australia Standards (Tiêu chuẩn Úc về lắp đặt điện);

– 11TCN 19:2006, Quy phạm trang bị điện – Phần lI: Hệ thống đường dẫn điện;

TCVN 9207:2012, Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

– TCXDVN 319 : 2004, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung (1);

GHI CHÚ: (1) Tiêu chuẩn đang được chuyển đổi thành TCVN

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Quy định chung
 5. Nối đất, nối và bịt đầu cáp
 6. Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp
 7. Lắp đặt cáp và dây điện trong hộp cáp
 8. Lắp đặt cáp và dây điện trong hệ thống ống luồn dây
 9. Đặt cáp trực tiếp trong đất và đặt cáp trong rãnh cáp

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9208:2012 tại đây:

TCVN 9208:2012 LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
TCVN 9208:2012 LẮP ĐẶT CÁP VÀ DÂY DẪN ĐIỆN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
TCVN_9208_2012_lap-dat-cap-va-day-dan-dien-trong-cac-cong-trinh-cong-nghiep.pdf
127.0 KiB
6735 Downloads
Chi tiết