TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9154:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI

Hydraulic structures – Calculation Process of Hydraulic Tunnel

    Lời nói đầu

TCVN 9154:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 32 – 85 (HDTL-C-3-77) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9154:2012 do Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI

Hydraulic structures – Calculation Process of Hydraulic Tunnel

 1.  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được dùng trong thiết kế mới và sửa chữa đường hầm các công trình thủy lợi, thủy điện.

Khi thiết kế các công trình ngầm khác có chức năng tương tự, cho phép sử dụng các yêu cầu của Tiêu chuẩn này nếu có luận chứng thích đáng.

Khi thiết kế đường hầm thủy lợi ở trong điều kiện đặc biệt (trong vùng có động đất) cần phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung khác được qui định trong những tài liệu qui phạm tương ứng đặt ra cho các đường hầm này.

Khi thiết kế đường hầm dạng giếng, tháp điều áp và đoạn có các gương hầm giao nhau, hầm rẽ nhánh, đoạn hầm có độ dốc nghiêng lớn cần có những tính toán theo bài toán không gian phù hợp với sự làm việc của đá tại các vùng này.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố và chưa chuyển đổi thì áp dụng phiên bản được nêu:

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh tưới – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 8636:2011 Công trình thủy lợi – Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

TCVN 9147:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn.

TCVN 9151:2012 Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1.  Phạm vi áp dụng
 2.  Tài liệu viện dẫn
 3.  Thuật ngữ và định nghĩa
 4.  Phân loại
 5.  Quy định chung
 6.  Tính toán thủy lực hầm
 7.  Yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế đường hầm thủy lợi
 8.  Thiết kế nút bịt hầm
 9.  Phun vữa, chống thấm và thoát nước hầm

9.1.  Phun vữa

9.2.  Chống thấm và thoát nước

 1.  Quan trắc an toàn hầm
 2.  Vận hành và duy tu hầm

Phụ lục A

Tính toán kết cấu vỏ áo hầm theo phương pháp lực học đàn hồi

A.1.  Tính toán áo có hình dạng bất kỳ

A.2.  Tính toán áo có dạng hình tròn

A.2.1.  Tính toán theo độ bền của áo bê tông cốt thép của vỏ vữa phun cốt thép và của áo bê tông cốt thép có vỏ thép ở trong chịu tác dụng của áp lực nước bên trong

A.2.2.  Tính toán theo độ bền và ổn định của áo kiểu liên hợp với vỏ thép và ống bê tông ở ngoài

A.2.3.  Tính toán áo hầm bê tông và bê tông cốt thép cũng như vỏ vữa phun có cốt thép theo độ bền chống nứt dưới tác dụng của áp lực nước bên trong

A.2.4.  Tính toán trị số mở rộng khe nứt trong các khe hầm dưới tác dụng của áp lực nước bên trong

A.2.5.  Tính toán trị số lưu lượng nước thấm từ đường hầm có áp

Thư mục tài liệu tham khảo

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9154:2012 tại đây:

TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI
TCVN 9154:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH TÍNH TOÁN ĐƯỜNG HẦM THỦY LỢI
TCVN_9154_2012_cong-trinh-thuy-loi-quy-trinh-tinh-toan-duong-ham-thuy-loi.pdf
590.7 KiB
502 Downloads
Chi tiết