TCVN 9152:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9152 : 2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Hydraulic structures – Designing Process for Retaining Walls

    Lời nói đầu

TCVN 9152 : 2012 được chuyển đổi từ TCXD.57-73 theo quy định tài khoản 1 điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9152 : 2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Hydraulic structures – Designing Process for Retaining Walls

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các loại tường chắn tường cứng đặt trên nền thiên nhiên là đất hoặc đá.

Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các loại tường chắn sau:

– Có kết cấu bằng gạch xây và đá xây, có và không có cốt thép.

– Các loại tường khác như tường mềm (tường cừ, tường cọc), tường có neo, kétson, tường trong đất, tường có cốt trong đất, tường ngăn tổ ong, có kết cấu bằng gỗ cũng như tường chắn của các công trình giao thông đường bộ, đường sắt và cho các tường chắn của các công trình ở vùng biển xây dựng không có đê quai.

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và thiết kế – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4116 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 4253 : 2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 5574 : 1991 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

TCVN 8421 : 2010 Công trình thủy lợi – Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

TCVN 8422 : 2010 Công trình thủy lợi – Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công

TCVN 9137 : 2012 Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9143 : 2012 Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và phân loại
 4. Quy định chung
 5. Trọng lượng bản thân và lực tác dụng lên tường chắn
 6. Tính toán tường chắn
 7. Kết cấu của tường chắn
 8. Thiết bị đo, kiểm tra và bố trí những thiết bị đo trong tường chắn

Phụ lục A. Nguyên tắc và chỉ dẫn chung về tính toán tường chắn các công trình thủy lợi

Phụ lục B. Tính toán áp lực đất lên tường chắn

Phụ lục C. Tính toán áp suất đáy móng tường chắc và tải trọng giới hạn trên nền

Phụ lục D. Tính toán ổn định và độ bền của tường chắn

Phụ lục E. Chọn kết cấu hợp lý của tường chắn; bố trí thiết bị quan trắc

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9152 : 2012 tại đây:

TCVN 9152 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
TCVN 9152 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
TCVN_9152_2012_cong-trinh-thuy-loi-quy-trinh-thiet-ke-tuong-chan-cong-trinh-thuy-loi.pdf
2.7 MiB
792 Downloads
Chi tiết