TCVN 9146:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9146:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM

Hydraulic Structures – Guide repair Periodically of Pumping Station’s Equipments

Lời nói đầu

TCVN 9146:2012 được chuyển đổi từ QPTL-6-80 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9146:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM

Hydraulic Structures – Guide repair Periodically of Pumping Station’s Equipments

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác định kỳ sửa chữa các thiết bị của trạm bơm.

Đối với các loại máy bơm có hướng dẫn sửa chữa của nhà thầu thiết bị thì đơn vị quản lý trạm bơm phải dựa trên cơ sở tiêu chuẩn này và hướng dẫn của nhà thầu để xây dựng qui trình sửa chữa định kỳ trình cơ quan cấp trên xét duyệt.

  1. Quy định chung

2.1. Các trạm bơm phải vận hành theo quy trình quản lý, vận hành của nhà thầu cung cấp thiết bị. Với các trạm bơm không có quy trình quản lý vận hành của nhà thầu thiết bị. Đơn vị quản lý trạm bơm phải theo tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn thiết kế trạm bơm lập quy trình quản lý, vận hành cho trạm bơm của mình để trình cơ quan cấp trên xét duyệt.

Công nhân vận hành trạm bơm phải hiểu và nắm rõ quy trình quản lý, vận hành trạm bơm của mình.

2.2. Chỉ được phép sử dụng công trình thủy công và các thiết bị cơ điện của trạm bơm theo đúng mục đích ghi trong thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

2.3. Chỉ được phép vận hành các trạm bơm mới xây dựng hoặc sửa chữa lớn xong sau khi đã có văn bản nghiệm thu theo đúng các yêu cầu của “Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu các công trình thủy lợi”.

2.4. Tại nơi trực của trưởng ca cần có các văn bản tài liệu sau:

– Quy trình quản lý – vận hành;

– Sơ đồ nối điện chính;

– Các quy định an toàn lao động;

– Tiêu lệnh phòng, chữa cháy;

– Sổ giao ca và nhật ký vận hành.

2.5. Công nhân vận hành trạm bơm phải được đào tạo chuyên môn, có văn bằng tốt nghiệp và đủ sức khỏe. Tổ công nhân vận hành chịu trách nhiệm bảo dưỡng các thiết bị cơ, điện và các hạng mục công trình của trạm bơm do mình quản lý.

2.6. Công tác định kỳ sửa chữa các thiết bị của trạm bơm bao gồm kiểm tra định kỳ, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn.

2.7. Việc xác định chính xác nội dung và khối lượng công việc sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn phải căn cứ vào các kết quả kiểm tra từng chi tiết và cụm chi tiết của các thiết bị.

2.8. Công tác định kỳ sửa chữa các thiết bị của trạm bơm phải được tiến hành theo kế hoạch, không gây ảnh hưởng xấu tới việc phục vụ sản xuất.

2.9. Các thiết bị đến thời gian quy định sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhất thiết phải tiến hành sửa chữa.

Nếu không có phụ tùng thay thế hoặc vì bận sản xuất thì được phép kéo dài thời gian làm việc của thiết bị, nhưng phải được sự đồng ý của cơ quan cấp trên đồng thời phải tích cực khắc phục khó khăn để đưa thiết bị sớm vào sửa chữa.

2.10. Khi tiến hành sửa chữa các thiết bị của trạm bơm, phải tuân theo các quy định an toàn về sửa chữa, vận hành các thiết bị và phải bảo đảm các dung sai ghi trong các tài liệu thiết kế hoặc trong các lý lịch máy và các quy trình, quy phạm có liên quan.

2.11. Khi sửa chữa các kết cấu và thiết bị bằng thép, phải tiến hành làm sạch và sơn lại chúng. Thời gian sơn lại các kết cấu thép và thiết bị phụ thuộc vào môi trường xung quanh (có ăn mòn hay không) và chất lượng sơn. Thời gian sơn có thể sớm hay muộn hơn 1 năm, nhưng không được để sơn bong và kết cấu thép bị gỉ.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] QPTL -số 6-80, Định kỳ sửa chữa các thiết bị cơ điện trạm bơm.

[2] TCVN 8416:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

[3] QPTL.I.4-78, Vận hành và quản lý trạm bơm điện cao thế.

[4] TCVN 8417:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện.

MỤC LỤC

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………….

  1. Phạm vi áp dụng ……………………………………………………………………………………..
  2. Quy định chung ………………………………………………………………………………………
  3. Công tác kiểm tra định kỳ …………………………………………………………………………..
  4. Công tác bảo dưỡng …………………………………………………………………………………
  5. Công tác sửa chữa định kỳ …………………………………………………………………………
  6. Công tác sửa chữa sự cố …………………………………………………………………………..
  7. Nghiệm thu và bảo hành sửa chữa ………………………………………………………………..

Thư mục tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………………

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9146:2012 tại đây:

TCVN 9146:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM
TCVN 9146:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN ĐỊNH KỲ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRẠM BƠM
TCVN_9146_2012_cong-trinh-thuy-loi-huong-dan-dinh-ki-sua-chua-cac-thiet-bi-tram-bom.pdf
110.8 KiB
330 Downloads
Chi tiết