TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9116:2012

CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP

Reinforced concrete box culverts

    Lời nói đầu

TCVN 9116:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 392:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

thuật.

TCVN 9116:2012 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP

Reinforced concrete box culverts

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn đơn (1 khoang) và đôi (2 khoang) dùng trong các công trình đường cống ngầm, cống thoát nước, cống dẫn nước thải không có áp, và có thể dùng lắp đặt hệ thống dây điện ngầm, dây cáp ngầm.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vằn.

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 4506, Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6288:1997, Thép cuộn các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép phân bố, cấu tạo.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7711:2007, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 8827:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

22 TCN 18:1979*, Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn.

TCXD 171:1989, Bê tông nặng – Phương pháp không phá hoại kết hợp máy siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ.

    MỤC LỤC

Lời nói đầu

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  4. Phân loại

4.1. Theo hình dạng tiết diện cống

4.2. Theo kết cấu, kích thước danh nghĩa đốt cống

  1. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Yêu cầu vật liệu

5.2. Kích thước và sai lệch kích thước

5.3. Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép

5.4. Yêu cầu mối nối cống

5.5. Yêu cầu về khả năng chống thấm nước

5.6. Yêu cầu về khả năng chịu tải của đốt cống

  1. Phương pháp thử

6.1. Lấy mẫu

6.2. Kiểm tra khuyết tật ngoại quan

6.3. Kiểm tra kích thước và độ sai lệch kích thước

6.4. Kiểm tra khả năng chống thấm nước

6.5. Kiểm tra cường độ bê tông

6.6. Kiểm tra năng chịu tải của đốt cống

  1. Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1. Ghi nhãn

7.2. Vận chuyển và bảo quản

Phụ lục A Kích thước và sai lệch kích thước các loại cống hộp đơn

Phụ lục B Kích thước và sai lệch kích thước các loại cống hộp đôi

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9116:2012 tại đây:

TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP
TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP
TCVN_9116_2012_cong-hop-be-tong-cot-thep.pdf
449.7 KiB
5375 Downloads
Chi tiết