TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9067-2:2012

TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG

Modified bituminous waterproofing membranes – Test methods – Part 2: Determination of dynamic puncture resistance

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc vô cơ.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính – Phương pháp thử. Phần 1: Phương pháp xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt.

  1. Nguyên tắc

Độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm được xác định bằng phương pháp rơi đầu đập có kích thước và khối lượng xác định trước với khoảng cách không đổi.

  1. Lấy mẫu

Theo TCVN 9067-1:2012.

  1. Thiết bị và dụng cụ

– Dụng cụ đo chọc thủng động bao gồm một chân đế nặng, một cánh tay đòn rơi và một đầu đập (xem Hình 1). Cánh tay đòn rơi tiếp xúc với nền sao cho nó có thể quay tự do từ vị trí thẳng đứng đến vị trí nằm ngang. Chiều dài của cánh tay đòn là 510 mm, dung sai tương đối ± 0,5 %.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9067-2:2012 tại đây:

TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG
TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG
TCVN_9067-2_2012_tam-trai-chong-tham-tren-co-so-bitum-bien-tinh-phuong-phap-thu-phan-2-xac-dinh-do-ben-choc-thung-dong.pdf
129.7 KiB
323 Downloads
Chi tiết