TCVN 8259-6 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 6 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8259-6 : 2009

TẤM XI MĂNG SỢI – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 6 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC

Fiber-cement flats sheets – Test methods – Part 6: Determination of water permeability

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống thấm nước sau 24 h của tấm xi măng sợi.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 8259-1: 2009, Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ thẳng cạnh và độ vuông góc.

  1. Nguyên tắc

Khả năng chống thấm nước được đánh giá bằng cách quan sát mặt sau mẫu thử khi đã tiến hành thử nghiệm theo quy trình định sẵn sau 24 h.

  1. Thiết bị và dụng cụ

Khung làm bằng thép không gỉ có kích thước (550 x 450 x 30) mm (Hình 1). Với mẫu thử có kích thước chiều rộng nhỏ hơn 500 mm thì dùng khung kín có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng mẫu thử 50 mm.

Kích thước tính bằng milimét

Hình 1 – Khung thép dùng để xác định khả năng chống thấm nước của tấm xi măng sợi

  1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

Lấy mẫu tiến hành tương tự điều 4 trong TCVN 8259-1 : 2009.

Cắt 3 mẫu thử có kích thước tối thiểu 600 mm x 500 mm từ 3 tấm khác nhau. Nếu chiều rộng của tấm nhỏ hơn 500 mm thì kích thước của mẫu thử là 600 mm x chiều rộng tối đa của tấm.

  1. Cách tiến hành

Mẫu thử được để ổn định ở nhiệt độ phòng (lớn hơn 5 °C) trong vòng ít nhất 7 ngày.

Đặt khung thép lên trên bề mặt của mẫu thử, bịt kín bằng đất sét hay parafin các đường tiếp xúc giữa khung và bề mặt mẫu thử sao cho nước không bị rò ra ngoài.

Đổ nước vào khung đến chiều cao 20 mm.

Để mẫu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (lớn hơn 5 °C) trong vòng 24 h.

Sau 24 h, kiểm tra mặt dưới của mẫu thử xem có giọt nước hay không.

  1. Báo cáo thử nghiệm

Theo Điều 6 của TCVN 8259-1 : 2009.

TCVN 8259-6 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC
TCVN 8259-6 : 2009 TẤM XI MĂNG SỢI - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 6 : XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM NƯỚC
tcvn-8259-6-2009-tam-xi-mang-soi-phuong-phap-thu-phan-6-xac-dinh-kha-nang-chong-tham-nuoc.pdf
159.4 KiB
157 Downloads
Chi tiết