TCVN 8257-7 : 2009 TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC BỀ MẶT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8257-7 : 2009

TẤM THẠCH CAO – PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC BỀ MẶT

Gypsum boards – Test methods Part 7: Determination of surface water absorption

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ hấp thụ nước bề mặt của tấm thạch cao.

  1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8257-1 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vuốt thon và độ vuông góc của cạnh.

TCVN 8257-2 : 2009, Tấm thạch cao – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ cứng của cạnh, gờ và lõi.

  1. Nguyên tắc

Độ hấp thụ nước bề mặt của tấm thạch cao được đánh giá thông qua sự thay đổi khối lượng mẫu thử trước và sau khi cho bề mặt mẫu thử tiếp xúc với nước trong khoảng thời gian quy định.

  1. Lấy mẫu

Theo Điều 2 của TCVN 8257-1 : 2009.

  1. Thiết bị và dụng cụ

Dụng cụ thử Cobb dựa theo dụng cụ thử của ASTM D 3285 – 93 (xem Hình 1) ở điều kiện thử ở (27 ± 2) °C.

CHÚ DẪN:

1) Vòng Cobb

2) Đế dụng cụ thử

3) Gá giữ mẫu và vòng Cobb

4) Vải cao su

5) Tấm mẫu thử

Hình 1 – Dụng cụ thử Cobb

  1. Chuẩn bị mẫu thử

Cắt 3 mẫu thử có kích thước cạnh 127 mm từ tấm mẫu thử.

  1. Điều kiện ổn định mẫu thử

Ổn định mẫu thử theo Điều 7 của TCVN 8257-2 : 2009, cân khối lượng mẫu (M0) đến khối lượng không đổi trong khoảng 0,1%, cân lấy chính xác đến 0,05 g.

  1. Cách tiến hành

Đặt mẫu vào bề mặt thiết bị và gắn vòng Cobb lên bề mặt thử, đổ đầy nước vào vòng Cobb với nhiệt độ của nước là (27 ± 0,5) °C, sao cho nước trên vùng bề mặt thử cao 25 mm.

Sau 2 h ngâm, đổ nước ở vòng Cobb ra và tách Cobb ra khỏi bề mặt mẫu thử, dùng khăn mềm thấm hết nước trên bề mặt mẫu thử và cân khối lượng của mẫu đó (M1), cân lấy chính xác đến 0,05 g.

Độ hấp thụ nước bề mặt, tính bằng g, là giá trị trung bình của hiệu số giữa khối lượng mẫu khô và khối lượng mẫu sau khi ngâm nước, lấy chính xác 0,1 g.

  1. Báo cáo thử nghiệm

Theo Điều 6 của TCVN 8257-1:2009.

TCVN 8257-7 : 2009 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC BỀ MẶT
TCVN 8257-7 : 2009 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ- PHẦN 7: XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC BỀ MẶT
tcvn-8257-7-2009-tam-thach-cao-phuong-phap-thu-phan-7-xac-dinh-do-hap-thu-nuoc-be-mat.pdf
110.8 KiB
291 Downloads
Chi tiết