TCVN 7996-2-18:2014 IEC 60745-2-18:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-18: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI


TCVN 7996-2-18:2014

IEC 60745-2-18:2008

DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-18: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI

Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-18: Particular requirements for strapping tools

Lời nói đầu

TCVN 7996-2-18:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-18:2008;

TCVN 7996-2-18:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau:

TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-2:2009 (IEC 60745-2-2:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-3:2014 (IEC 60745-2-3:2012), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với máy mài, máy đánh bóng và máy làm nhẵn kiểu đĩa

TCVN 7996-2-4:2014 (IEC 60745-2-4:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với máy làm nhẵn và máy đánh bóng không phải kiểu đĩa

TCVN 7996-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

TCVN 7996-2-6:2011 (IEC 60745-2-6:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy

TCVN 7996-2-7:2011, Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy

TCVN 7996-2-8:2014 (IEC 60745-2-8:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với máy cắt và máy đột lỗ kim loại dạng tấm

TCVN 7996-2-9:2014 (IEC 60745-2-9:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với máy tarô

TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN 7996-2-13:2011 (IEC 60745-2-13:2006, amendment 1:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích

TCVN 7996-2-14:2009 (IEC 60745-2-14:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

TCVN 7996-2-15:2014 (IEC 60745-2-15:2009), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với máy cắt tỉa hàng rào cây xanh

TCVN 7996-2-16:2014 (IEC 60745-2-16:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-16: Yêu cầu cụ thể đối với máy bắn đinh

TCVN 7996-2-17:2014 (IEC 60745-2-17:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với máy phay rãnh và máy đánh cạnh

TCVN 7996-2-18:2014 (IEC 60745-2-18:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-18: Yêu cầu cụ thể đối với dụng cụ đóng đai

TCVN 7996-2-19:2011 (IEC 60745-2-19:2010), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

TCVN 7996-2-20:2011 (IEC 60745-2-20:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

TCVN 7996-2-21:2011 (IEC 60745-2-21:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước

TCVN 7996-2-23:2014 (IEC 60745-2-23:2012), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với máy mài khuôn và dụng cụ quay nhỏ

Bộ tiêu chuẩn IEC 60745 còn có tiêu chuẩn sau:

IEC 60745-2-22, Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-22: Particular requirements for cut-off machines

DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-18: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐÓNG ĐAI

Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-18: Particular requirements for strapping tools

 1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

Bổ sung:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dụng cụ đóng đai.

2c Tài liệu viện dẫn

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. Thuật ngữ và định nghĩa

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

3.101. Dụng cụ đóng đai (strapping tools)

Dụng cụ dùng để siết chặt dây đai trên bao gói.

 1. Yêu cầu chung

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. Để trống
 2. Phân loại

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. Ghi nhãn và hướng dẫn

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Khởi động

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Công suất vào và dòng điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Phát nóng

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

12.2. Thay thế:

Dụng cụ được vận hành trong 30 chu kỳ, mỗi chu kỳ bao gồm việc xiết chặt bốn dây đai xung quanh gói thử nghiệm trong 2 min, sau đó dụng cụ được ngắt điện trong thời gian 1 min. Gói thử nghiệm là thùng gỗ hình lập phương cạnh 1 m với bên trong được đóng thanh chống để ngăn không bẹp.

12.4. Thay thế:

Độ tăng nhiệt được đo khi kết thúc thời gian “đóng” của chu kỳ thứ 30 theo 12.2 hoặc theo lựa chọn của nhà chế tạo, dụng cụ có thể được vận hành liên tục cho tới khi ổn định nhiệt.

 1. 1 Dòng điện rò

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Khả năng chống ẩm

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Độ bền điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch điện liên quan

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Độ bền

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Hoạt động không bình thường

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 1 Nguy hiểm cơ học

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Độ bền cơ

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

20.5. Không áp dụng điều này.

 1. 2 Kết cấu

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

21.32. Không áp dụng điều này.

 1. 2 Dây dẫn bên trong

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Linh kiện

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Đầu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Quy định cho nối đất

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Vít và các mối nối

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 2 Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề mặt

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 3 Khả năng chống gỉ

Áp dụng điều này của Phần 1.

 1. 3 Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự

Áp dụng điều này của Phần 1.

 

Các phụ lục

Áp dụng các phụ lục của Phần 1, ngoài ra:

 

Phụ lục K
(quy định)

Dụng cụ được cấp điện bằng acqui và dàn acqui

K.1. Bổ sung:

Áp dụng tất cả các điều trong nội dung chính của tiêu chuẩn này nếu không có quy định nào khác trong phụ lục này.

K.12.2. Không áp dụng 12.2.

K.12.4. Không áp dụng 12.4.

 

Phụ lục L
(quy định)

Dụng cụ được cấp điện bằng acqui và dàn acqui có đầu nối nguồn lưới hoặc nguồn không có cách ly

L.1. Bổ sung:

Áp dụng tất cả các điều trong nội dung chính của tiêu chuẩn này.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

Áp dụng thư mục tài liệu tham khảo của Phần 1.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Yêu cầu chung
 5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
 6. Để trống
 7. Phân loại
 8. Ghi nhãn và hướng dẫn
 9. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện
 10. Khởi động
 11. Công suất vào và dòng điện
 12. Phát nóng
 13. Dòng điện rò
 14. Khả năng chống ẩm
 15. Độ bền điện
 16. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch điện liên quan
 17. Độ bền
 18. Hoạt động không bình thường
 19. Nguy hiểm cơ học
 20. Độ bền cơ
 21. Kết cấu
 22. Dây dẫn bên trong
 23. Linh kiện
 24. Đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài
 25. Đầu nối dùng cho dây dẫn bên ngoài
 26. Quy định cho nối đất
 27. Vít và các mối nối
 28. Chiều dài đường rò, khe hở không khí và khoảng cách qua cách điện
 29. Khả năng chịu nhiệt, cháy và phóng điện bề mặt
 30. Khả năng chống gỉ
 31. Bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự

Các phụ lục

Phụ lục K (quy định) – Dụng cụ được cấp điện bằng acqui và dàn acqui

Phụ lục L (quy định) – Dụng cụ được cấp điện bằng acqui và dàn acqui có đầu nối nguồn lưới hoặc nguồn không có cách ly

Thư mục tài liệu tham khảo