TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN – BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7447-4-43:2010

ISO 60364-4-43:2008

 

HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP –

PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN – BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG

Low-voltage electrical installations –

Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu để bảo vệ dây dẫn mang điện khỏi bị ảnh hưởng của quá dòng.

Tiêu chuẩn này qui định cách bảo vệ các dây dẫn mang điện bằng một hoặc nhiều thiết bị dùng để tự động cắt điện nguồn khi quá tải (Điều 433) và ngắn mạch (Điều 434) ngoại trừ các trường hợp quá dòng được hạn chế theo Điều 436 hoặc thỏa mãn các điều kiện nêu trong 433.3 (bỏ qua thiết bị bảo vệ quá tải) hoặc 434.3 (bỏ qua thiết bị bảo vệ ngắn mạch). Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng đề cập đến phối hợp giữa bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch (Điều 435).

Lời nói đầu

TCVN 7447-4-43:2010 thay thế TCVN 7447-4-43:2004;

TCVN 7447-4-43:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-4-43:2008;

TCVN 7447-4-43:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau:

TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-42:2005, Hệ thống lắp đặt điện trong các tòa nhà – Phần 4-42: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống các ảnh hưởng của nhiệt

TCVN 7447-4-43:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Nguyên tắc chung

TCVN 7447-5-52:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

TCVN 7447-5-53:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

TCVN 7447-5-54:2005, Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-5-55-2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

TCVN 7447-7-710:2006, Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà – Phần 7-710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực y tế

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 7447-4-43:2010 tại đây:

TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008  HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP –  PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG
TCVN 7447-4-43:2010 ISO 60364-4-43:2008 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 4-43: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG
TCVN_7447-4-43-2010_He-thong-lap-dat-dien-ha-ap-Phan-4-43-Bao-ve-an-toan-Bao-ve-chong-qua-dong.pdf
393.3 KiB
394 Downloads
Chi tiết