TCVN 7286:2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT – TỶ LỆ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7286:2003

BẢN VẼ KỸ THUẬT – TỶ LỆ

Technical drawings – Scales

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định tỷ lệ và ký hiệu tỷ lệ dùng trên các bản vẽ kỹ thuật trong mọi lĩnh vực kỹ thuật

  1. Định nghĩa

2.1. Tỷ lệ (Scales): Tỷ số giữa kích thước dài của một phần tử vật thể biểu diễn trong bản vẽ gốc và kích thước dài thực của chính phần tử đó. Chú thích – Tỷ lệ của một bản in có thể khác với tỉ lệ của bản vẽ gốc.

2.2. Tỷ lệ nguyên hình (Full scale): Tỷ lệ với tỷ số 1:1

2.3. Tỷ lệ phóng to (Enlargement scale): Tỷ lệ với tỷ số lớn hơn 1:1. Tỷ lệ được gọi là lớn hơn do tỷ số của nó tăng lên.

2.4. Tỷ lệ thu nhỏ (Reduction scale): Tỷ lệ với tỷ số nhỏ hơn 1:1. Tỷ lệ được gọi là nhỏ hơn do tỷ số của nó giảm xuống.

Ký hiệu

Ký hiệu đầy đủ gồm có chữ “TỈ LỆ” và tiếp sau đó là tỷ số, như sau:

– TỈ LỆ 1:1 cho tỉ lệ nguyên hình

– TỈ LỆ X:1 cho tỉ lệ phóng to.

– TỈ LỆ 1:X cho tỉ lệ thu nhỏ.

Để không gây ra hiểu nhầm, từ “TỈ LỆ” có thể không ghi

Downnload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây: