TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 7133:2002
GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT
Ceramic floor and wall tile, group BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – Specification

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô có phủ men, độ hút nước từ lớn hơn 6 % đến 10 %, dùng để ốp tường hoặc lát nền các công trình xây dựng.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 6414 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6415 : 1998 Gạch gốm ốp lát – Phương pháp thử
TCVN 7132 : 2002 Gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, các đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn.
3. Hình dạng và kích thước cơ bản
3.1. Hình dạng gạch gốm tráng men nhóm BIIb được mô tả theo TCVN 7132 : 2002.
3.2. Các kích thước cơ bản của gạch gốm được qui định trong bảng 1.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 7133:2002 tại đây:

TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 7133:2002 GẠCH GỐM ỐP LÁT, NHÓM BIIb ( 6 % < E ≤ 10 %) – YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_7133-2002_Gach-gom- gom-op-lat-nhom-BIIb-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
Version: TCVN 7133:2002
75.7 KiB
686 Downloads
Chi tiết