TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6361: 1998

CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ

Fastener – Fetter drive screws

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các loại vít gỗ có ký hiệu quy ước từ số 2 đến số 18 và chiều dài vít đến 120 mm.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

– TCVN 256 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Brinen.

– TCVN 257 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven.

– TCVN 258 : 85 Kim loại – Xác định độ cứng theo phương pháp Vicke.

  1. Kích thước cơ bản

3.1. Kích thước cơ bản của các loại vít đầu chìm theo chỉ dẫn trên hình 1 và bảng 1.

3.2. Kích thước cơ bản của vít chìm đầu chỏm cầu theo chỉ dẫn trên hình 2 và bảng 2.

3.3. Kích thước của vít đầu chỏm cầu được chỉ dẫn trên hình 3 và bảng 3.

Ký hiệu quy ước

Vít gỗ được ký hiệu như sau:

Ví dụ: Vít gỗ đầu chìm 4 x 20 TCVN 6361 : 1998

Vít gỗ đầu 6 cạnh 4 x 20 TCVN 6361 : 1998

Trong đó

Vít gỗ đầu chìm là tên của sản phẩm;

4 là số hiệu quy ước của vít gỗ;

20 là chiều dài của vít gỗ.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6361: 1998 tại đây:

 

TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ
TCVN 6361: 1998 CHI TIẾT LẮP XIẾT – VÍT GỖ
TCVN_6361-1998_Chi-tiet-lap-xiet-Vit-go.pdf
245.9 KiB
327 Downloads
Chi tiết