TCVN 6142:1996 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG


Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6142:1996

ISO 3606:1976

ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) –

DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes

Tolerances on outside diameters and wall thicknesses

 

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định dung sai cho phép của đường kính ngoài và chiều dầy thành ống được sản xuất theo TCVN 6150-1 : 1996 và TCVN 6150-2 : 1996. Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống nhựa (PVC) cứng (PVC-U) có mặt cắt tròn dùng để dẫn chất lỏng.

  1. Tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 6150 -1 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng. Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 1: Dãy thông số theo hệ mét.

TCVN 6150-2 : 1996 Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để dẫn chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Phần 2: Dãy thông số theo inch.

TCVN 6145 : 1996 Ống nhựa – Phương pháp đo kích thước.

  1. Dung sai của đường kính ngoài

3.1. Định nghĩa

3.1.1. Đường kính ngoài của ống được ghi ở bảng 1 của TCVN 6150-1 : 1996 hoặc TCVN 6150-2 : 1996, tùy theo đơn vị đo được sử dụng.

3.1.2. Đường kính ngoài tại điểm bất kỳ (di)

Đường kính đo được tại một mặt cắt vuông góc bất kỳ của ống được làm tròn lên đến 0,1 mm.

3.1.3. Đường kính ngoài trung bình (dm)

Tỷ số giữa chu vi ngoài của ống và 3,142, được làm tròn số lên đến 0,1 mm.

3.2. Dung sai cho phép

3.2.1. Đường kính ngoài trung bình

3.2.1.1. Các loại ống theo TCVN 6150-1 : 1996

Dung sai cho phép (dm – de) giữa đường kính ngoài trung bình (dm) và đường kính ngoài danh nghĩa (de) của ống được cho trong TCVN 6150-1 : 1996 phải là một giá trị dương , trong đó x nhỏ hơn hoặc bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau:

  1. a) 0,3 mm;
  2. b) 0,003 de, được làm tròn lên đến 0,1 mm.

3.2.1.2. Các loại ống theo TCVN 6150-2 : 1996

Tổng dung sai cho phép như quy định ở 3.2.1.1, tuy nhiên dung sai có thể có giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào kích thước.

3.2.2. Đường kính tại điểm bất kỳ.

Dung sai cho phép giữa đường kính ngoài tại điểm bất kỳ (di) và đường kính ngoài danh nghĩa (de) của ống (còn được gọi là dung sai ô van) không được vượt quá giá trị lớn hơn trong hai giá trị sau:

  1. a) 0,5 mm;
  2. b) 0,012 de, được làm tròn lên đến 0,1 mm;

Đối với các loại ống có tỷ số e/de nhỏ hơn 0,035 thì không cần phải thỏa mãn điều đã nêu trên về độ dung sai (e là chiều dầy thành ống, tính bằng milimét).

  1. Dung sai chiều dầy thành ống

4.1. Định nghĩa

4.1.1. Chiều dầy thành ống danh nghĩa (e)

Chiều dầy thành ống được tính theo công thức ở điều 6 TCVN 6150-1 : 1996 hoặc điều 6 TCVN 6150-2 : 1996, được làm tròn lên đến 0,1 mm.

4.1.2. Chiều dầy thành ống tại điểm bất kỳ (ei)

Kết quả đo chiều dày thành ống tại điểm bất kỳ, được làm tròn lên đến 0,1 mm.

4.2. Dung sai

Dung sai cho phép (ei-e) giữa chiều dầy thành ống danh nghĩa (e) và chiều dầy thành ống tại điểm bất kỳ (ei) phải là giá trị dương , ở đây y bằng 0,1 e + 0,2 mm.

Kết quả tính toán được làm tròn lên đến 0,1 mm.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6142:1996 tại đây:

TCVN 6142:1996 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) –  DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG
TCVN 6142:1996 ỐNG POLYVINYL CLORUA CỨNG (PVC-U) – DUNG SAI ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI VÀ CHIỀU DẦY THÀNH ỐNG
TCVN_6142-1996_Ong-polyvinyl-clorua-cugn-pvc-u-Dung-sai-duong-kinh-ngoai-va-chieu-day-thanh-ong.pdf
66.9 KiB
310 Downloads
Chi tiết
Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng: