TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN TẮC CHUNG


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6081:1995

BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng.

Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt.

 1. Tài liệu tham khảo

ISO 128 – Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày

 1. Các quy tắc
  • Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện rõ được các mặt cắt hoặc mặt nhìn (xem hình 1).
  • Nếu phương pháp này (3.1) thể hiện không đầy đủ thì đơn giản là dùng các nét gạch song song hoặc đánh bóng (xem hình 2 và hình 3)
  • Trước khi chọn nét song song hoặc đánh bóng thích hợp, cần cân nhắc để đưa ra các phương pháp trình bày có thể sử dụng lại nhiều lần các đường nét đó.
  • Khi cần thiết, ý nghĩa của nét song song và đánh bóng được ghi chú rõ ràng.
  • Các nét song song có thể bao gồm các nét mảnh liền hoặc đứt quãng biến đổi trong một khoảng nhất định (xem hình 4), hoặc theo một hướng (xem hình 5) và các dạng khác (xem hình 6). Các hình vẽ là thí dụ mình họa.
  • Sự đánh bóng có thể gồm các kiểu hình dấu chấm hoặc tô đậm toàn bộ diện tích (xem hình 7).
  • Khoảng cách giữa các đường nét hoặc các dấu chấm phải có kích thước thích hợp với kích thước của tiết diện và tỉ lệ của bản vẽ (xem hình 8)
  • Đối với tiết diện lớn, các nét song song hoặc đánh bóng có thể đượcgiới hạn theo khu vực bao quanh tiết diện đó.
  • Các nét song song hoặc đánh bóng sẽ ngắt quãng tại chỗ ghi chữ, ghi kích thước và kí hiệu (xem hình 10). (Nếu có thể, tốt nhất là thể hiện kích thước bên ngoài tiết diện bằng cách kéo dài đường dóng kích thước.
  • Những vùng kề nhau mà là khối đặc thì chúng sẽ được tách rời nhau bởi khe hở (xem hình 11).

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6081:1995 tại đây:

TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN - NGUYÊN TẮC CHUNG
TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN - NGUYÊN TẮC CHUNG
TCVN_6081-1995_Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung-the-hien-cac-tiet-dien-tren-mat-cat-va-mat-nhin-Nguyen-tac-chung.pdf
297.1 KiB
496 Downloads
Chi tiết