TCVN 6077:2012 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6077:2012

BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments

Lời nói đầu

TCVN 6077 : 2012 thay thế TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 1988

TCVN 6077 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 2988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 6077 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments

  1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định cách trình bày ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật (bao gồm cấp nước, thoát nước, thông gió cấp nhiệt) sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và sơ đồ dùng trong thi công xây lắp

1.2. Các ký hiệu quy ước này được sử dụng trên bản vẽ mặt bằng và trên sơ đồ có tỷ lệ 1:50. Đối với các bản vẽ có tỷ lệ nhỏ hơn, có thể dùng các kí hiệu đơn giản hơn. Đối với các bản vẽ có tỷ lệ lớn hơn có thể dùng các kí hiệu vẽ chi tiết hơn. Đối với sơ đồ thì cách ký hiệu cho trong cột “Mặt đứng” là thích hợp.

1.3. Trường hợp cần thiết, đề bản vẽ rõ ràng hơn trên các ký hiệu quy ước có thể kết hợp thêm các ký hiệu bằng số, bằng chữ hoặc bằng số kết hợp và có các trích dẫn tóm tắt khác kèm theo với mục chú thích trên bản vẽ hoặc ờ bất cứ chỗ nào của bản vẽ.

1.4. Nếu dùng các khuôn hình để vẽ thì tại các góc của kí hiệu có thể vê tròn.

  1. Ký hiệu quy ước

2.1. Ký hiệu quy ưc trang thiết b cấp nước, thoát nước (xem Bảng 1).

Bảng 1 – Ký hiệu quy ước thiết b cấp nưc, thoát nước

Tên gọi Trên mặt bằng Trên mặt đứng
1. Chậu rửa đơn, ống xả bên trái
2. Chậu rửa kép, ống xả bên trái
3. Chậu rửa
4. Chậu giặt
5. Bồn rửa
6. Máng rửa công nghiệp
7. Bồn tắm
8. Khay tắm hương sen
9. Chậu vệ sinh phụ nữ (biđê)
10. Bệ xí bệt
11. Âu tiểu
12. Máng tiểu
13. Khay tắm đứng có vòi tắm hương sen
14. Phễu thu nước  
15. Họng nước chữa cháy
16. Vòi nước (ký hiệu chung)
17. Vòi tắm hương sen
18. Vòi có bộ phận nối tiếp
19. Van (ký hiệu chung)
20. Van một
21. Khóa (ký hiệu chung)
22. Đồng hồ đo nước
CHÚ THÍCH: Vị trí lỗ xả nước xác định theo yêu cầu từng trường hợp cụ thể.

2.2. Ký hiệu quy ước trang thiết bị thông gió, cấp nhiệt (xem Bảng 2)

Bảng 2 – Ký hiệu quy ước trang thiết bị thông gió, cấp nhiệt

Tên gọi Trên mặt bằng Trên mặt đứng
1. Ống xoắn ruột gà
2. Ống sưởi trong
3. Bộ sưởi ống trơn
4. Ống sưởi có cánh
5. Bộ sưởi ống có cánh
6. Bộ sưởi đối lưu có vỏ bọc
7. Bộ sưởi bức xạ
8. Panen sưởi
9. Thiết bị sưởi gió
10. Thùng chứa nước ngưng
11. Bộ phận tách và thải nước
12. Bộ phận gia ấm
13. Bộ phận tách dầu
14. Quạt ly tâm
15. Quạt trục
16. Bộ phận sấy nóng không khí
17. Bộ phận làm lạnh không khí
18. Buồng phun mù
19. Bộ lọc không khí
20. Bộ tiêu âm
21. Bộ tách bụi ly tâm
22. Bộ phận điều chỉnh thông gió
22.1. Van bướm
22.2. Tắm chắn
23. Giếng (ống) lấy không khí
24. Cửa lấy không khí trên tường
25. Giếng (ống) thải không khí
26. Miệng thổi không khí
27. Miệng hút không khí
28. Chụp thổi
28.1. Hình chữ nhật
28.2. Hình nón
29. Chụp thải gió
30. Lỗ đo
31. Bếp
32. Tủ lạnh
33. Điều hòa

MỤC LỤC

  1. Phạm vi áp dụng
  2. Ký hiệu quy ước
TCVN 6077:2012 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
TCVN 6077:2012 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT
tcvn-6077-2012-ban-ve-nha-va-cong-trinh-dan-dung-ky-hieu-quy-uoc-cac-trang-thiet-bi-ky-thuat.pdf
356.7 KiB
275 Downloads
Chi tiết