TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6067:2004

XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Sulphate resisting portland cement – Technical requirements

Lời nói đầu

TCVN 6067 : 2004 thay thế cho TCVN 6067 : 1995.

TCVN 6067 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 

XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Sulphate resisting portland cement – Technical requirements

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sun phát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sun phát.

  1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 141 : 1998 Xi măng – Phương pháp phân tích hóa học.

TCVN 4030 : 2003 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng.

TCVN 4748 : 2001 (EN 196-7 : 1989) Xi măng – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.

TCVN 5439 : 2004 Xi măng – Phân loại.

TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989) Xi măng – Phương pháp thử – Xác định độ bền.

TCVN 6017 : 1995 Xi măng – Phương pháp thử xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

TCVN 6068 : 2004 Xi măng poóc lăng bền sun phát – Phương pháp xác định độ nở sun phát.

TCVN 6820 : 2001 Xi măng poóc lăng chứa bari – Phương pháp phân tích hóa học.

TCXD 168-89 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng.

  1. Quy định chung

3.1 Xi măng poóc lăng bền sun phát là sản phẩm được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng bền sun phát với thạch cao (TCVN 5439 : 2004).

3.2 Thạch cao sử dụng để sản xuất xi măng poóc lăng bền sun phát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCXD 168 – 89.

3.3 Xi măng poóc lăng bền sun phát gồm các mác: PCSR30, PCSR40, PCSR50, trong đó:

– PCSR: là ký hiệu xi măng poóc lăng bền sun phát;

– Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa) xác định theo TCVN 6016 : 1995.

Download toàn bộ nội dung của tiêu chuẩn xây dựng TCVN 6067:2004 tại đây:

TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 6067:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN_6067-2004_Xi-mang-pooc-lang-sun-phat-Yeu-cau-ky-thuat.pdf
71.4 KiB
534 Downloads
Chi tiết