TCVN 5982:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 3


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5982:1995

CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 3
Water quality. Terminology – Part 3

  1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng để mô tả đặc tính chất lượng nước. Danh mục thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp tương đương cho ở phụ lục A.

  1. Rút nước: Tách nước ra khỏi nguồn nước nào đó một cách lâu dài hoặc tạm thời, để:
  2. a) Ngừng dùng nguồn nước tại khu vực đó, hoặc
  3. b) Chuyển nước sang nguồn nước khác trong khu vực đó
  4. Xử lí bằng than hoạt hoá: Quá trình nhằm tách khỏi nước hoặc, khỏi nước thải, các chất hữu cơ ở dạng keo hoặc hoà tan, bằng sự hấp thụ trên than hoạt hoá: thí dụ để khử bớt mùi, vị, hoặc màu của nước

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5982:1995 tại đây:

TCVN 5982:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ  - PHẦN 3
TCVN 5982:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ - PHẦN 3
TCVN_5982-1995_Chat-luong-nuoc-Thuat-ngu-Phan-3.pdf
105.3 KiB
331 Downloads
Chi tiết