TCVN 5873 – 1995 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5873 – 1995

ISO 2400 – 1972

MỐI HÀN THÉP

MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM

Lời nói đu

TCVN 5873-1995 hoàn toàn tương đương với ISO 2400-1976;

TCVN 5873-1994 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

MỐI HÀN THÉP

MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM

Welds in steel

Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination

  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các tính chất của mẫu chuẩn dùng để chuẩn thiết bị dùng cho kiểm tra siêu âm các mối hàn trong thép.

  1. Tính chất

2.1. Vật liệu. Thép dùng để chế tạo mẫu chuẩn có những tính chất sau:

– Thép lăng ít cacbon chế tạo bằng lò mactin hay lò điện.

– Chế độ thường hóa

– Kích thước hạt theo Mc Guaid- Ehn No5 hoặc mịn hơn.

2.2. Kích thước

Mẫu chuẩn có kích thước như trên hình vẽ. Dung sai của tất cả các kích thước là ± 0,1 mm.

Hình 1 . Kích thước

TCVN 5873 - 1995 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM
TCVN 5873 - 1995 MỐI HÀN THÉP MẪU CHUẨN ĐỂ CHUẨN THIẾT BỊ DÙNG CHO KIỂM TRA SIÊU ÂM
tcvn-5873-1995-moi-han-thep-mau-chuan-de-chuan-thiet-bi-dung-cho-kiem-tra-sieu-am.pdf
147.1 KiB
517 Downloads
Chi tiết