TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5729:2012

ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

Expressway − Specifications for design

Lời nói đầu

TCVN 5729:2012 được biên soạn thay thế TCVN 5729:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn kỹ thuật Qui chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5729 : 2012 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC − YÊU CẦU THIẾT KẾ

Expressway − Specifications for design

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc thiết kế đường ô tô cao tốc xây dựng mới, thiết kế cải tạo tuyến đường cũ thành đường cao tốc ngoài đô thị (gọi tắt là đường cao tốc).

 1. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4054:2005, Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế;

TCXDVN 104:2007, Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế;

TCVN 2737 :1990, Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 4527 :1988, Hầm đường sắt và hầm đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế; 22 TCN 272-05, Tiêu chuẩn thiết kế cầu;

22 TCN 221-95, Công trình giao thông trong vùng có động đất;

22 TCN 211-06, Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

22 TCN 223-95, Quy trình thiết kế áo đường cứng;

22 TCN 237-01, Điều lệ báo hiệu đường bộ;

TCVN 8865:2011, Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI;

22 TCN 345-06, Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bằng bê tông nhựa có độ nhám cao;

TCVN 8866:2011, Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát – Thử nghiệm;

22 TCN 333:06, Qui trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm;

22 TCN 242-98, Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế;

22 TCN 262-2000, Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu;

22 TCN 171-87, Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở.

Các tiêu chuẩn ngành TCN sẽ được chuyển đổi thành TCVN

    MỤC LỤC

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Qui định chung
 5. Các căn cứ thiết kế đường cao tốc
 6. Bố trí mặt cắt ngang đường cao tốc
 7. Thiết kế tuyến đường cao tốc trên bình đồ, mặt cắt dọc và thiết kế phối hợp các yếu tố hình học tuyến
 8. Thiết kế chỗ giao nhau trên đường cao tốc và các chỗ ra, vào đường cao tốc
 9. Thiết kế nền mặt đường và hệ thống thoát nước
 10. Thiết kế và bố trí trạm thu phí trên đường cao tốc
 11. An toàn phòng hộ, bảo đảm tiện nghi và bảo vệ môi trường trên đường cao tốc

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5729:2012 tại đây:

TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN 5729:2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ
TCVN_5729_2012_duong-o-to-cao-toc-yeu-cau-thiet-ke.pdf
629.1 KiB
6528 Downloads
Chi tiết