TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5696:1992

BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT

Building Pigment – Chrome oxide Green

LỜI NÓI ĐẦU

TCVN 5696:1992 do Viện vật xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng trình duyệt và được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành theo quyết định số 105/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 1992.

BỘT MÀU XÂY DỰNG – XANH CROM OXIT

Building Pigment – Chrome oxide Green

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi…trong ngành xây dựng.

  1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Theo thành phần hóa học và tính chất lý học, bột màu xanh crom oxit được phân thành ba hạng theo bảng

. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. Quy định chung

2.1.1. Lượng cân mẫu thử, lượng cân hóa chất để pha dung dịch tiêu chuẩn và các giai đoạn cân trong quá trình phân tích, phải thực hiện trên cân phân tích có độ chính xác 0,0002 gam. Trừ trường hợp có quy định riêng về độ chính xác của cân.

2.1.2. Hóa chất dùng trong phân tích có độ tinh khiết không thấp hơn T.K.P.T. Nước cất dùng theo TCVN 2117-77.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5696:1992 tại đây:

TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG - XANH CROM OXIT
TCVN 5696:1992 BỘT MÀU XÂY DỰNG - XANH CROM OXIT
TCVN_5696-1992_Bot-mau-xay-dung-Xanh-crom-oxit.pdf
92.9 KiB
433 Downloads
Chi tiết