TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5671:1992
HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này quy định thành phần, nội dung, yêu cầu kĩ thuật và kí hiệu các bản vẽ: Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc của nhà và công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng theo hai giai đoạn thiết kế: kĩ thuật và thi công.Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bản vẽ phối cảnh tổng thể, nội thất và các đồ án dự thi.
1. Quy định chung
1.1.Thành phần hồ sơ kiến trúc ở hai giai đoạn thiết kế bao gồm:
– Các bản vẽ kiến trúc kí hiệu bằng chữ KT, sau đó ghi chữ số ả Rập chỉ số thứ tự của bản vẽ (ví dụ : KT-4)
– Đối với hồ sơ thiết kế thi công cần có thêm các bảng tổng hợp các yêu cầu về cấu kiện, về trang thiết bị, về nguyên vật liệu trang trí và hoàn thiện đặc biệt.
1.2.Nội dung của hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công bao gồm:
– Những số liệu chung về thi công.
– Vị trí công trình xây dựng.
– Các mặt bằng các tầng, tầng hầm, tầng kĩ thuật, mái, sàn.
– Các mặt cắt.
– Các mặt đứng.
– Các chi tiết cấu tạo kiến trúc.
– Sơ đồ lắp đặt hoặc vị trí cấu kiện.

Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng tại đây:

TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
TCVN 5671:1992 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
TCVN_5671-1992_He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-Ho-so-thiet-ke-kien-truc.pdf
Version: TCVN 5671:1992
109.4 KiB
372 Downloads
Chi tiết