TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5654:1992

QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN

DẦU THÔ TRÊN BIỂN

Regulation on environmental protection et offshore

mooring terminals for fetroleum

Lời nói đầu

TCVN 5654:1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển.

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Khi giao nhận dầu thô trên biển tất cả các tầu phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về phần giao nhận dầu trên bến.

1.2. Các tầu vào bến và các kho chứa dầu trên bến phải tuân theo các quy định sau:

  • Phải có các thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm phù hợp với TCVN 4044-85. Nếu là tầu nước ngoài phải có giấy chứng nhận quốc tế về chống ô nhiễm do dầu mỏ gây ra và phải được các nhà chức trách Việt Nam chấp nhận.
  • Trên mỗi tầu, mỗi bến, lãnh đạo phải cử cán bộ chuyên trách về bảo vệ môi trường, công tác an toàn theo dõi thường xuyên và ghi vào sổ theo dõi chống ô nhiễm môi trường để hàng tháng thông báo cho lãnh đạo.
  • Tất cả các tầu, các kho chứa dầu hoạt động trên biển phải có các thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5654:1992 tại đây:

TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN  DẦU THÔ TRÊN BIỂN
TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN
TCVN-5654_1992_Quy-pham-bao-ve-moi-truong-o-cac-ben-giao-nhan-dau-tho-tren-bien.pdf
135.9 KiB
178 Downloads
Chi tiết