TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC


Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng:

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5584-1991

(ST SEV 5275-85)

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Lời nói đầu

TCVN 5584-1991 phù hợp với ST SEV 5275-85.

TCVN 5584-1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn – Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 834/QĐ ngày 12 tháng 12 năm 1991.

MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG

HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Edges for welded joints in steel welding under flux.

Form and size

Tiêu chuẩn này qui định các hình dạng và kích thước cơ bản của các mép mối hàn khi hàn sản phẩm cán phẳng từ thép thường và thép hợp kim thấp có chất trợ dung.

Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 5275-85.

Hình dạng mặt cắt ngang của các mép và các kích thước phải phù hợp với hình dạng và kích thước cho trong bảng

Tên gọi của mối hànKý hiệu mối hànHình dạng mặt cắt ngang của mépabcR, h, h­1, h,,,
mm
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
Dạng một phía  Từ 2 đến 12Đến 4
Dạng hai phíaTừ 3 đến 25Đến 4
Nửa hình chữ một phía  Từ 6 đến 30Đến 3Đến 5– 600
Hình chữ V Từ 8 đến 30Đến 5Đến 3-130
Hình chữ Y Từ 12 đến 50Đến 3Từ 4 đến 12-130
Hình chữ V hai phía 14 và lớn hơnĐến 4Đến 10– 300
Nửa hình chữ V hai phía 14 và lớn hơnĐến 4Đến 10– 600
Hình chữ U 24 và lớn hơnĐến 4Từ 3 đến 10R=5-10– 120
Hình chữ U hai phía 30 và lớn hơnĐến 4Từ 4 đến 12R=5-10– 120
Nửa hình chữ U Từ 16 đến 50Đến 4Từ 3 đến 8R=5-10– 240
Nửa hình chữ U hai phía 30 và lớn hơnĐến 4Từ 4 đến 12R=5-10– 240
Góc trong mối ghép hình chữ T 3 và lớn hơnĐến 2a = 60 – 1200
Hình chữ gãy hai phía Lớn hơn 30Đến 1Từ 4 đến 6h = 80

0

 Lớn hơn 30Từ 2 đến 3Từ 2 đến 4h1=5+100

0

0

Nửa chữ V gãy một phía Lớn hơn 20Đến 1Từ 4 đến 6h=5+100

0

Nửa chữ V gãy hai phía Lớn hơn 40Đến 1Từ 4 đến 6h=5+100

0

 

TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG  HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
TCVN 5584 : 1991 MÉP MỐI HÀN KHI HÀN THÉP VỚI CHẤT TRỢ DUNG HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC
tcvn-5584-1991-mep-moi-han-khi-han-thep-voi-chat-tro-dung-hinh-dang-va-kich-thuoc.pdf
295.8 KiB
162 Downloads
Details
Tiêu chuẩn có ích? Vui lòng chia sẻ cho cộng đồng: